Sökning: "subjective-turn"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet subjective-turn.

 1. 1. Yogaretreatens roll i ett sekulärt samhälle : En kvalitativ studie över den nyandliga verksamheten inom svenska yogaretreat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Dyberg; [2021]
  Nyckelord :nyandlighet; spiritualitet; yoga; coaching; the subjective turn;

  Sammanfattning : In the following essay, I have studied a relatively new spiritual phenomenon in Swedish society, yoga retreats, through interviews with eight representatives. I have examined how these representatives perceive their participants' needs and motives, and how these are answered. LÄS MER

 2. 2. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER

 3. 3. Kärleksfull, nära och distanserad : - en religionssociologisk studie av hur unga vuxna i Credo och KRISS beskriver sin tro med särsklit fokus på beskrivningar av Gud och Jesus.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Maria Wingård; [2015]
  Nyckelord :youth; faith; KRISS; Credo; God; Jesus; subjektive-turn; unga vuxna; KRISS; Credo; tro; Gud; Jesus; subjective-turn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur unga vuxna beskriver sin tro med särskilt fokus på beskrivningar av Gud och Jesus. De unga vuxna som jag vill undersöka är individer som är medlemmar i de kristna studentorganisationerna Credo och KRISS. LÄS MER

 4. 4. ”Fotboll är bara en världslig sak, det betyder inget för evigheten” Religionsvetenskapliga perspektiv på fotbollsintresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Louise Evegren; [2014-06-26]
  Nyckelord :Sport and religion; spirit of community; lifestyle; secularization; sense of coherence;

  Sammanfattning : This qualitative study examines if an interest in soccer can give the same meaningfulexperiences in a person's life as a religion would. Five soccer fans were interviewedregarding the meanings and impact of soccer in their lives. LÄS MER

 5. 5. ”STARK INIFRÅN OCH UT” – forma, balansera och optimera : En analys av kroppsframställning i samtida hälsotidskrifter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Tilda Henriksson; [2014]
  Nyckelord :health; Sweden; health magazines; bodily appearance; phenomenology; individualism; holism; objectification; the subjective turn; self-fulfillment;

  Sammanfattning : Placed within the field of recent research concerning religion and contemporary religious landscapes, this thesis aims to show conceptions of human life and body displayed in ten Swedish health magazines. The analysis aims to demonstrate the appearance of body and bodily experience and in addition see in what way ”westernized” religious traditions and methods from east Asia may contribute to perspectives of health. LÄS MER