Sökning: "subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 663 uppsatser innehållade ordet subjekt.

 1. 1. FUNDAMENT I ENGELSKA OCH SVENSKA - En jämförelse av en engelsk populärvetenskaplig text och dess svenska översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2023-03-20]
  Nyckelord :översättningsstrategier; fundament; engelska; svenska; Chesterman; populärvetenskap;

  Sammanfattning : I studien analyseras strukturen hos 150 engelska fundament och deras svenska översättningar ur ett nästan sammanhängande utdrag från den engelska populärvetenskapliga boken Berlin: The Downfall 1945 och dess svenska översättning Berlin: Slutstriden 1945. Jämförelsen utgår främst ifrån flertalet av Andrew Chestermans översättningsstrategier, och även från grammatiska skillnader mellan engelska och svenska. LÄS MER

 2. 2. Expletivt det som formellt subjekt i texter skrivna av andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Håkan Gunnarsson; [2023-03-06]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; formellt subjekt; expletivt ”det”; korpus; L2- svenska; helfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån inlärartexter som ingår i L2-korpusar som förvaltas av Språkdata vid Göteborgs universitet studera bruket av expletivt det som formellt subjekt. Det är en företrädelsevis kvantitativ studie som drar nytta av de taggningar och i vissa fall korrigerande annoteringar som gjorts, vilket inte bara tillåtit frekvensundersökningar med avseende på språklig färdighetsnivå och modersmål, utan också felanalyser med avseende på dessa parametrar. LÄS MER

 3. 3. Capoeiras effekter på den utövande individen : En etnologisk studie om relationen mellan subjekt och omgivning i den afrobrasilianska kampsporten Capoeira

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Hilda Ekström; [2023]
  Nyckelord :capoeira; phenomenology; emotions; affekt; whiteness; martial art;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyze what the effects capoeira has on its practitioners when it comes to how it interacts in their everyday life, what capoeira means to them, what feelings they attach to the practice and what meaning they make of the historical aspect of capoeira. This study is based on 7 interviews with people who practice capoeira and 2 observations of capoeira training. LÄS MER

 4. 4. Bastubadets påverkan på upplevd återhämtning efter högintensiv träning : En singel subjekt experimental A-B-A design pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Hammar; [2023]
  Nyckelord :Bastubad; Fysisk aktivitet; Värme-inducerad; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kvalitativ återhämtning skapar förutsättningar för superkompensation av kroppsdelar och påskyndar därmed rehabilitering av rörelseapparaten. Mental stress hög fysisk ansträngning och dålig sömnkvalitet utmanar kroppens förmåga till återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Cybermotstånd med en kvinnlig blick : En cyberfeministisk och multimodal kritisk diskursanalys av TikTok-hashtaggen#femalegaze

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Bergmark; [2023]
  Nyckelord :Cyberfeminism; feminism; feministisk aktivism; hashtags; hashtag-aktivism; MCDA; multimodal kritisk diskursteori; sociala medier; TikTok;

  Sammanfattning : Denna studie använder sig av cyberfeministisk och multimodal kritisk diskursanalys som teorier för att närma sig den populära hashtaggen #femalegaze på sociala medieplattformen TikTok. Studien undersöker hur kvinnor använder sig av denna hashtag för att skapa diskursiva interventioner till dominanta diskurser rörande genusnormer. LÄS MER