Sökning: "subjektiv historia"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden subjektiv historia.

 1. 1. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av patienter med dyspné - Hur följsam är sjuksköterskan inom ambulanssjukvård till bedömningsinstrumentet RETTS? : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anders Nilsson; Daniel Österberg; [2016]
  Nyckelord :dyspné; ambulans; prehospitalt; elektrokardiogram; vitalparametrar; RETTS; vårdmöte; prioritering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dyspné är en subjektiv upplevelse av att inte kunna få luft och är en av de vanligaste sökorsakerna inom akutsjukvård i Sverige. Dyspné är ett symtom på en mängd olika diagnoser såsom hjärtsjukdom, lungsjukdom, Sepsis etc. LÄS MER

 3. 3. Historia genom magen : autenticitet och äckel i Historieätarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christine Sandal; [2015]
  Nyckelord :re-enactment; äckel; autenticitet; popular factual TV; reality TV; Historieätarna; subjektiv historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjektiv historieingång har blivit allt populärare. Både på omedierat och medierat plan går trenden åt att vilja veta hur det kändes att leva förr. LÄS MER

 4. 4. MIN OSÄKERHET

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Författarskolan

  Författare :Karin Bergström; [2014]
  Nyckelord :Författarskap; Kvinnor som skriver; Osäkerhet; Virginia Woolf; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det är nästan nittio år sedan Virginia Woolf satte sig för att skriva om kvinnorna och romanen, vilket resulterade i essän ”Ett eget rum”(1925). Jag är en kvinna som skriver en roman, och jag undrar hur Virginias ord kan hjälpa mig idag. LÄS MER

 5. 5. "Vi behöver prata om hur jag känner att det närmar sig" : En netnografisk studie av erfarenheten att vara döende utifrån bloggen i kroppen min

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Tove Forsman; [2013]
  Nyckelord :netnografi; fenomenologi; makt; tystnad; blogg; ”i kroppen min”; döende;

  Sammanfattning : Det här är en studie med utgångspunkt i journalisten och musikern Kristian Gidlunds självbiografiska bloggberättelse i kroppen min, som han skrev sedan han blev sjuk i cancer i mars 2011 tills dess att han dog i september 2013, strax innan sin 30-års dag. Bloggen hade omkring 1,5 miljoner läsare i oktober 2012 och gavs ut i bokform med titeln I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början under våren 2013. LÄS MER