Sökning: "subjektiv objektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden subjektiv objektiv.

 1. 1. En värld inom vår egen : En filmanalys av den japanska animerade parallellvärlden i Hayao Miyazakis Spirited Away

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Brinkemar; [2021]
  Nyckelord :filmanalys; Studio Ghibli; Hayao Miyazaki; Spirited Away; animerad film; anime; Japan; Joe Hisaishi; isekai; parallellvärld; berättelse; mise-en-scène; kameraanvändning; klippning; ljud och filmmusik; otillgänglig narration; subjektiv narration; objektiv narration; visuellt berättande;

  Sammanfattning : I denna undersökning vill jag visa att film har ett egenvärde som berättarform separat från skönlitteraturen, där särskilt japansk animerad film är ett område som tidigare marginaliserats inom filmteorin men bör ges ett större akademiskt utrymme. Med hjälp av de fem filmanalytiska aspekterna berättelse, mise-en-scène, kameraanvändning, klippning, ljud och filmmusik undersöker jag hur regissören Hayao Miyazaki konstruerar den japanska animerade parallellvärlden i filmen Spirited Away samt hur det animerade mediet påverkar filmen. LÄS MER

 2. 2. Vårdgivares erfarenheter av hur patienter med demenssjukdom påverkas av sin vårdmiljö : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Ghannad Ghorsi; Adriana Mitic; [2021]
  Nyckelord :: Buildings; dementia; effect; garden; healthcare environment; impact; influence; older people; person-centered care; physical environment; therapeutic; Byggnader; demens; effekt; trädgård; vårdmiljö; påverkan; inflytande; äldre människor; personcentrerad vård; fysisk miljö; terapeutisk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön kan delas in i två kategorier, varav den ena är objektiv och den andra är subjektiv. Båda dessa miljöfaktorer påverkar livskvaliteten för personer med demens. Vårdmiljön inkluderar rum, byggnader, inom-/utomhus och trädgårdar. LÄS MER

 3. 3. Skildringar av andra världskriget i olika medier : Boktjuven av Markus Zusak och artiklar ur DN

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Vestman; [2021]
  Nyckelord :Andra världskriget; skönlitterära texter; språkhandlingar; kommunikation; nyhetsrapportering; textanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur andra världskriget kommuniceras i utdrag från Markus Zusaks roman Boktjuven och artiklar från DN. Analysen ämnar till att undersöka hur skillnader i text uppvisas gällande samma händelser, separerade i två olika medier från olika tidsperioder. LÄS MER

 4. 4. En djupdykning i kulturvärde : En fallstudie av Nyhamnen i Malmö rörande kulturmiljöanalyser i vår tids moderna arv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Felicia Aspelin; Ellinor Bjälkengren; [2021]
  Nyckelord :Cultural environment assessment; industrial- and port area; subjectivity; legitimacy; autoethnography; Kulturmiljöanalys; industri- och hamnområde; subjektivitet; legitimitet; autoetnografi;

  Sammanfattning : Kulturmiljöanalyser används idag som verktyg för värdering av kulturmiljöer. Det finns ingen bestämd mall i Sverige för hur kulturmiljöanalyser ska utföras. Kulturmiljö är ett brett begrepp som inte alltid är så lättolkat, men som är av vikt för framtida städers identitet och attraktivitet. LÄS MER

 5. 5. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elsa Alkelin; [2021]
  Nyckelord :UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. LÄS MER