Sökning: "subjektiv och objektiv kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden subjektiv och objektiv kunskap.

 1. 1. Mat, mentala avstånd och miljömärkningar En online enkätundersökning för att jämföra och analysera konsumenters kunskap om miljömärkningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emilia Mattson; [2020-08-29]
  Nyckelord :Mentalt avstånd; miljömärkning; konsumenter; subjektiv och objektiv kunskap; livsmedel; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Since consumers in Sweden usually access food through commodified markets, where severalproducts have been produced at a great spatial distance from the market, there is a mental distancebetween consumers and food production. In other words, consumers have a knowledge gap aboutthe foods’ social, ecological and economic conditions. LÄS MER

 2. 2. Passivt sparande i de svenska storbankernas fonder : Varför behåller privatpersoner fonder som förvaltas av de svenska storbankerna trots att avkastning inte alltid kompenserar för höga avgifter?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sarah Lundbrant; Tove Fält; [2020]
  Nyckelord :Swedish major banks; Funds; Behavioral finance; Lock-in effect; Switching costs; Financial knowledge; Familiarity-bias; Herding; Svenska storbanker; Fonder; Beteendefinans; Inlåsningseffekten; Byteskostnader; Finansiell kunskap; Familjär-bias; Flockbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det ett stort intresse för privat fondsparande. De svenska storbankerna erbjuder ett flertal fonder och utgör den huvudsakliga andelen av den svenska fondmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Covid-19, en pandemi i vår tid : En sociologisk studie om experternas roll i samhället under en kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Andersson; Rebecca Sjöstam; [2020]
  Nyckelord :experts | expert system | abstract system | trust | society; experter | expertsystem | abstrakta system | förtroende | samhälle;

  Sammanfattning : Denna uppsats har ett fokus på den pågående pandemin, covid-19, och experters roll i samhället. Uppsatsen bygger på två enkäter, tre opinionsundersökningar, fyra artiklar, ett tv-klipp och Stefan Löfvens tal till nationen. LÄS MER

 4. 4. Livstillfredsställelse- en form av kundtillfredsställelse

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Alexandra Gard; Sandra Linde; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; quality of life; labor movement; attractive quality; subjective well-being; Kundnöjdhet; kundtillfredsställelse; Kanomodellen; livskvalitet; arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att tillämpa Kanomodellen och kundnöjdhet på området livskvalitet och på så vis också bidra med ökad kunskap om livskvalitet som område. Genom att identifiera faktorer som handlar om livstillfredsställelse hos tre (3) organisationer inom arbetarrörelsen. LÄS MER

 5. 5. Tidsslöjd och tid för slöjd : Kan kunskap om elevers tidsuppfattning användas för att stödja estetiska lärprocesser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; intermediate stage; school subject sloyd; time perception; flow; kreativitet; metakognition; objektiv tid; reflektion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how knowledge about pupils' perception of time can be used to support aesthetic learning processes, specifically learning in the school subject sloyd. Sloyd involves a form of complex learning that utilises cognitive and motor processes as well as affective ones, which creates a good foundation for the kind of in-depth learning that requires time. LÄS MER