Sökning: "subjektiv skattning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden subjektiv skattning.

 1. 1. Smarttelefonen och vårt mående: Sambandet mellan smarttelefonanvändning och självskattad psykisk ohälsa bland universitetsstudenter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tanja Hallstadius; [2018]
  Nyckelord :Smarttelefon; smarttelefonanvändning; psykisk ohälsa; stress; ångest; depression; smarttelefonberoende; sociala medier; objektiv mätning; subjektiv skattning; smartphone; smartphone use; smartphone addiction; mental health; anxiety; social media; objective measurement; subjective estimation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då smarttelefoner på kort tid har blivit oumbärliga verktyg i många människors vardag har frågor kring hur användare psykiskt påverkas av dem väckts. Studier har funnit samband mellan smarttelefonanvändning och psykisk ohälsa, men i många fall baserat på bristfälliga data. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av självskattningsformulär för förvärvade talstörningar : På väg mot Tal-10

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Louise Brage; Emelie From; [2018]
  Nyckelord :Neuromotoriska talstörningar; dysartri; självskattningsformulär; subjektiv skattning; faktoranalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För subjektiva skattningar inom olika logopediska områden har olika typer av kortare självskattningsformulär utformats. I dagsläget finns inget kortare självskattningsformulär för kartläggning av upplevda talsymtom, förståelighet och kommunikativ delaktighet till följd av förvärvad talstörning. LÄS MER

 3. 3. Självskattad hälsa, livsgnista och livstillfredsställelse hos äldre personer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rebecka Kemppainen; Albin Almevall; [2017]
  Nyckelord :Livstillfredsställelse; Morale; Livsgnista; Äldre; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Andelen äldre i samhället ökar. Med åldrandet följer nedsatt fysisk förmåga, förändrade socialt nätverk och ökad sjukdomsförekomst vilket kan påverka hälsan. Hälsa som en subjektiv upplevelse utgörs av flera dimensioner av välbefinnande där livstillfredsställelse är en dem. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av att möta barns smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Zainab Ali; Malin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :barn; smärta; sjuksköterska; upplevelse; uppfattning; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Hur smärta upplevs beror på fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella faktorer samt kön, ålder och tidigare erfarenheter, vilket innebär att smärta är en subjektiv upplevelse som dessutom blir komplex. International association for the study of pain, IASP:s beskrivning av smärta innebär att upplevelsen av smärta är verklig för den som uttrycker smärta oavsett från vad som hittas vid en smärtutredning. LÄS MER

 5. 5. VoiceLog: digitaliserad subjektiv mätning av arbetsbelastning.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jenny Skog; [2016]
  Nyckelord :Mental arbetsbelastning; prestation; mätning av mental arbetsbelastning; digitaliserad mätning av mental arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Saab AB, i sin utveckling av Gripen E, utvärderar och testar produkter som ska in i cockpiten i en flygsimulator. Denna utvärdering har exempelvis skett med mätning av mental arbets­belastning. Detta har tidigare mätts genom att exempelvis fråga operatören om dennes upplevelse av sin mentala arbetsbelastning. LÄS MER