Sökning: "subjektivt välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden subjektivt välmående.

 1. 1. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Odd Nilsson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; färg; färg perception; miljöpsykologi; kulör; rumslighet; busskur; NCS;

  Sammanfattning : En kandidatuppsats i landskapsarkitektur som undersöker hur färg påverkar människans känsla av ett rum, med avseende på hur vi trivs och hur vårt psykiska välmående förändras av rummet. Forskning på färg är komplext, tätt sammanvävt med form och ljus. Denna studie använder sig av färgsystemet Natural Colour System, NCS. LÄS MER

 2. 2. Påverkar revisionsbyråernas agerande revisorers välmående? : En kvantitativ studie om hur sammantagna HR-strategier främjar revisorers välmående för att bli en konkurrenskraftig byrå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maja Bengtsson; Hanna Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :revisor; välmående; subjektivt välmående; HR-strategier; revisionsbyrå;

  Sammanfattning : Titel: Påverkar revisionsbyråers agerande revisorernas välmående? Bakgrund: Revisorers välmående är ett omdiskuterat ämne i revisionsbranschen. Den höga arbetsbelastningen tillsammans med stramare budgetar och tajtare deadlines leder till att 95 % av revisorerna i Sverige arbetar övertid och menar att det inte är långsiktigt hållbart. LÄS MER

 3. 3. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER

 4. 4. Economic Development and Subjective Well-Being : Reassessing the Easterlin Paradox.

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :William Sihver; Aso Qader; [2018]
  Nyckelord :Economic development; subjective well-being; gross domestic product; the Easterlin Paradox; time series regression;

  Sammanfattning : This thesis within Industrial Economics and Applied Mathematics investigates the relationship between economic development and subjective well-being. The Easterlin Paradox, originally stated by Richard Easterlin in 1974, is reassessed by utilizing cross-sectional and time series data. LÄS MER

 5. 5. Hundens anpassing till tre ben : ett värdigt liv?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Ljunger; [2018]
  Nyckelord :amputation; anpassning; livskvalitet; protes; hund; trebent;

  Sammanfattning : En vanlig orsak till amputation hos våra hundar idag är neoplasier och olika typer av sarkom. Behandlingen sker genom att amputera det drabbade benet i kombination med cytostatikabehandling. LÄS MER