Sökning: "subjektskonstruktion"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet subjektskonstruktion.

 1. 1. Terroristens ressentiment i romanen ”Compagna luna” av Barbara Balzerani

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Massimo Maresca; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Romanen är en självbiografisk berättelse av författaren och före detta terroristen Barbara Balzerani. Romanens analys introduceras med en kort redogörelse av författarens liv och terrororganisationen Röda brigadernas aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. "Vi pratar aldrig om makt" - en studie om förskolepersonals föreställningar, intentioner och former för makt och motstånd i konstruktionen av det professionella subjektet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Hansen; [2014]
  Nyckelord :preschool; construktion of the subject; professional subject; discourse; power; technologies of power; resistance; förskola; subjektskonstruktion; professionellt subjekt; diskurs; makt; styrningstekniker; motstånd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att vidga förståelsen kring hur förskolepersonal konstruerar sitt professionella subjekt. Förskolepersonalens föreställningar om och intentioner i verksamheten visar på olika former för makt och motstånd i deras positionering som professionella. LÄS MER

 3. 3. I samhällets periferi : om normer och strategier bland hemlösa kvinnor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Jenny Berggren; [2008]
  Nyckelord :Hemlöshet; kvinnor; kön; genus; klass; normer; strategier; queerteori; Butler; Skeggs; etnografi; deltagande observation;

  Sammanfattning : D-uppsatsen "I samhällets periferi - om normer och strategier bland hemlösa kvinnor", bygger på en två veckor lång fältstudie genomförd under hösten 2007, på ett daghärbärge för hemlösa och utsatta kvinnor – någonstans i Sverige. Syftet med studien och således med uppsatsen, är att undersöka könsidentitetens betydelse för livet i samhällets periferi. LÄS MER