Sökning: "subjektskonstruktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet subjektskonstruktion.

 1. 1. "Vi pratar aldrig om makt" - en studie om förskolepersonals föreställningar, intentioner och former för makt och motstånd i konstruktionen av det professionella subjektet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Hansen; [2014]
  Nyckelord :preschool; construktion of the subject; professional subject; discourse; power; technologies of power; resistance; förskola; subjektskonstruktion; professionellt subjekt; diskurs; makt; styrningstekniker; motstånd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att vidga förståelsen kring hur förskolepersonal konstruerar sitt professionella subjekt. Förskolepersonalens föreställningar om och intentioner i verksamheten visar på olika former för makt och motstånd i deras positionering som professionella. LÄS MER

 2. 2. I samhällets periferi : om normer och strategier bland hemlösa kvinnor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Jenny Berggren; [2008]
  Nyckelord :Hemlöshet; kvinnor; kön; genus; klass; normer; strategier; queerteori; Butler; Skeggs; etnografi; deltagande observation;

  Sammanfattning : D-uppsatsen "I samhällets periferi - om normer och strategier bland hemlösa kvinnor", bygger på en två veckor lång fältstudie genomförd under hösten 2007, på ett daghärbärge för hemlösa och utsatta kvinnor – någonstans i Sverige. Syftet med studien och således med uppsatsen, är att undersöka könsidentitetens betydelse för livet i samhällets periferi. LÄS MER