Sökning: "subjektspositioner class"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden subjektspositioner class.

 1. 1. Plastblommor, torra blad och crazy plant ladies: En etnologisk studie av krukväxters funktion i subjektspositionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2016]
  Nyckelord :klass; krukväxter; symboliskt kapital; respektabilitet; subjektspositioner class; houseplants; symbolic capital; respectability; subject positions; History and Archaeology; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how our relationship with potted plants from a class perspective can reflect different subject positions. The aim is that through interviews with houseplant owners show the function of the plant in the owners´ subject positioning. The material consists of transcribed interviews with six informants in their home. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet, maskulinitet och (o)privilegierade subjektspositioner : En intervjustudie om diskurser kring jämställdhet, "den nye mannen" och "andra män"

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefin Kjellberg; [2012]
  Nyckelord :The Swedish discourse of gender equality; “the new man”; hegemonic masculinity; privileged subject positions; subordinated subject positions; intersectionality; sexuality; ethnicity.; Jämställdhetsdiskursen; den nye mannen ; hegemonisk maskulinitet; privilegierade subjektspositioner; underordnade subjektspositioner; intersektionalitet; sexualitet; etnicitet;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från tidigare forskning som hävdar att jämställdhetsdiskursen i Sverige bygger på ett vitt, heterosexuellt, medelklassideal som underordnar andra maskuliniteter. Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida jämställdhetsdiskursens ovan nämnda exkluderingar samt maskulinitetsdiskurser som till exempel ”den nye mannen” kan spåras i mäns artikuleringar av diskurser kring maskulinitet och jämställdhet och hur olika subjektspositioner samt hierarkier begripliggörs och (re)produceras i denna process. LÄS MER