Sökning: "subjektspositioner"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet subjektspositioner.

 1. 1. Bilden av förorten i samhällskunskapen. En diskursanalytisk studiem om hur gymnasieelever i Göteborg beskriver hur samhällskunskapsundervisningen konstruerar bilden av deras bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Falkfält; [2020-06-18]
  Nyckelord :samhällskunskap; diskurser; förorten; subjektspositioner; den Andre; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet, bilbränder och öppen droghandel har under de senaste åren varit den bild av förorten som fått mest utrymme i media. Förorten och i synnerhet miljonprogrammen har sedan de byggdes betraktats som en plats avskilt det svenska majoritetssamhället. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap och valdeltagande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Berggren; [2020]
  Nyckelord :Diskursteori; Subjektspositioner; Valdeltagande; Läroböcker; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår ifrån det faktum att det finns en korrelation mellan utbildningsgrad och valdeltagande. Det övergripande syftet är att ge ökad förståelse för hur samhällskunskapsundervisningen i gymnasiet kan tänkas påverka en sådan korrelation och att belysa ett diskursteoretiskt perspektiv på läromedelsgranskning. LÄS MER

 3. 3. Det tjuter i öronen - En diskursanalys av dokumentet #pressat läge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Lundgren; Josefin Juell Henriksen; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Diskursiv kamp; Förskollärare; Lojalitet; Subjektspositioner; Stress;

  Sammanfattning : Denna studie är en diskursanalys av förskollärares berättelser om situationen i förskolan i dokumentet #pressat läge. Studien har utgått från en diskursanalystisk ansats utifrån Foucaults teorier, där syftet var att undersöka förskollärares subjektspositioner som framställs i materialet. LÄS MER

 4. 4. ”En ond cirkel” - En diskursanalys med fokus på stora barngrupper i förskolan utifrån Förskoleupprorets dokument #Pressatläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Andersson; Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Förskollärare; Makt; Otillräcklig; Stora barngrupper; Subjektspositioner;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en diskursanalys av berättelser från förskolepersonal som publicerats på www.forskoleupproret.weebly.com under hashtagen #pressatläge. LÄS MER

 5. 5. Helt vanlig tjej eller manipulativ och häxlik? : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnliga mördare representeras i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viviane Lundahl; [2020]
  Nyckelord :kvinnliga mördare; media; kritisk diskurspsykologi; representation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gärningspersonerna i fallen Arbogakvinnan och Styckmordet i Askersund representerats i svensk kvällspress. Syftet med uppsatsen är att med en kritiskt diskurspsykologisk ansats studera hur de kvinnliga mördarna representerades i brottsrapporteringen av fallen under de första sex månaderna efter att brotten begåtts. LÄS MER