Sökning: "subjunktioner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet subjunktioner.

 1. 1. Eftersom att : En undersökning av subjunktionen eftersom att ur ett språkvårdsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Adam Silén; [2018]
  Nyckelord :språkvård; språkriktighet; subjunktioner; språkförändring; grammatikalisering; analogi; informationsstruktur;

  Sammanfattning : På senare år har det uppmärksammats att subjunktionen eftersom allt oftare konstrueras med ett efterföljande att. I denna uppsats undersöks denna konstruktion ur ett språkvårdsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vad är meningen? : Konnektivbindning och meningslängd i svenska som andraspråkstexter samt fem andraspråkselevers tankar om att skriva på svenska

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carina Torstensson; [2017]
  Nyckelord :språkintroduktion; svenska som andraspråk; textlingvistik; textanalys; grafisk mening; syntaktisk mening; meningslängd; textbindning; konnektivbindningstyp;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur språkutvecklingen ser ut hos fem nyanlända elever, när det gäller meningslängd och användning av konnektivbindning. Eleverna har gått på utbild­ningen Introduktionsprogrammet språkintroduktion sedan den första mars 2016. LÄS MER

 3. 3. Roland, Guigemar et le subjonctif : Étude de l’emploi du subjonctif dans deux textes en ancien français

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Mikael Kalm; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till skillnad från modern svenska, men i likhet med många andra indoeuropeiska språk, upprätthålls fortfarande distinktionen mellan indikativ och konjunktiv i franskan. Den verbböjningskategori som indikativ och konjunktiv hör till brukar kallas för modus. LÄS MER