Sökning: "subklinisk psykopati"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden subklinisk psykopati.

 1. 1. Sambandet mellan Big Five, mörka triaden och social önskvärdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Larsson; Josefine Regnér; [2017]
  Nyckelord :Big Five; Mörka triaden; Subklinisk psykopati; Subklinisk narcissism; Machiavellism; Social önskvärdhet; Personlighetsmätning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ingen tidigare forskning har belyst hur social önskvärdhet som en faktor kan påverka sambanden mellan personlighetsdragen i Big Five och den mörka triaden. Den föreliggande studiens syfte är således att undersöka relationen dem emellan för att se hur tendensen att svara på ett socialt önskvärt sätt påverkar dess relationer. LÄS MER

 2. 2. Short Dark Triad : En begreppsvalidering av svensk översättning med femfaktormodellens IPIP-120 och Swedish universities Scales of Personality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Jimmie Eklund; Niclas Hultman; [2015]
  Nyckelord :Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; five factor model IPIP-120 ; validity; reliability; psychopathy; narcissism; machiavellianism; Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; femfaktormodellen IPIP-120 ; validering; reliabilitet; psykopati; narcissism; machiavellism;

  Sammanfattning : Dark triad är en kombination av mörka personlighetsdrag som består av subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism (Paulhus & Williams, 2002). Jones och Paulhus (2013), utvecklade Short Dark Triad (SD3), ett test som mäter dark triads personlighetsdrag. LÄS MER