Sökning: "subkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet subkultur.

 1. 1. Den rullande livsstilen. En kvalitativ studie om identitetsskapande inom vanlife-kulturen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jonsson; Mya Lawson; [2024-01-23]
  Nyckelord :vanlife; subkultur; konsumtion; identitetsskapande; consumer culture theory; minimalism; hållbarhet; marknadsföring;

  Sammanfattning : Vanlife är en subkultur som består av individer som väljer att bo eller resa i en van som de har byggt om till ett hem. Detta kan ses som ett alternativt levnadssätt jämfört med traditionella boenden och resesätt. Konsumtion sker inom vanlife-kulturen genom inköp av produkter till vanen och även genom allt som har med livsstilen att göra. LÄS MER

 2. 2. Fredsbevarande utan fred att bevara : Ulf Henricssons och Nordbat 2:s påverkan på Tuzlaområdets aktörer under BA 01 i Bosnien

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Lindhé von Ehren; [2024]
  Nyckelord :Bosnien; FN; UNPROFOR; Ulf Henricsson; Nordbat 2; BA 01;

  Sammanfattning : UNPROFOR, den FN-ledda fredsbevarande insatsen i forna Jugoslavien, kan i dag sessom ineffektiv och oändamålsenligt utformad, eller till och med misslyckad, på grundav byråkratiska problem och en ovilja att frångå klassiskt fredsbevarande, vilketförutsätter existerande fred att bevara. Den nordiska insatsstyrkan Nordbat 2, beståendefrämst av svenska förband, och framför allt dess första rotation BA 01, kan i dettasammanhang ses som en anomali. LÄS MER

 3. 3. Medias kritiserade musikgenre : En kvalitativ studie baserad på den mediala debatten kring rapkulturens relation till kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Maja Kjellberg; Linnéa Andersson; [2024]
  Nyckelord :rap; rap culture; discourse; linguistic strategies; criminality; rap; rapkultur; diskurs; språkliga strategier; kriminalitet;

  Sammanfattning : Just nu pågår det en debatt i media kring rapkulturen och dess omtalade koppling till kriminalitet. Rapartister ses ofta som influerare till gängkriminella kretsar på grund av deras låttexter som ofta handlar om mörker, knark och brott. LÄS MER

 4. 4. Punk's not dead! : En kvalitativ intervjustudie kring meningsskapande inom volontärarbete på punkfestival.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simone Sabato; [2023]
  Nyckelord :Ritualer; kollektivt medvetande; kollektivitet; punk; subkultur; volontärarbete; musikfestival;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka drivkraften bakom volontärarbete på punkfestival. Frågeställningarna innefattar vad punken som subkultur har för betydelse och hur gemenskap bildas inom volontärarbete. Studiens empiri består av fyra kvalitativa intervjuer med individer som har erfarenhet av volontärarbete på punkfestivaler. LÄS MER

 5. 5. ”You sure she's 13? Because she seems old enough to ride this ride” - En kritisk diskursanalys om minderåriga flickors utsatthet för digitalt våld på plattformen TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alva Blomkvist; Moa Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Digital violence; radical feminism; gender order; TikTok; discourse analysis; Digitalt våld; radikalfeminism; könsmaktsordningen; TikTok; diskursanalys;

  Sammanfattning : Internetutvecklingen har skapat nya arenor för utövande av våld. Syftet med studien är att undersöka hur det digitala våldet mot minderåriga flickor kan gestalta sig på TikTok. Materialet består av kommentarsfält tillhörande minderåriga flickor. LÄS MER