Sökning: "subkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet subkultur.

 1. 1. Hur etablerade offentliga strukturer påverkas av nya idéer om digitalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin de Verdier; Jakob Rubertsson; [2020-01-28]
  Nyckelord :förändring; organisationskultur; kulturstyrning; subkultur; digitalisering; RPA; förändringsledning;

  Sammanfattning : This study aims to examine the challenges that arises when current day digital solutionsencounter established municipal structures. We argue the importance of understanding theimpact digitalization put on Swedish municipalities when it comes to change anddevelopment throughout the organization. LÄS MER

 2. 2. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 3. 3. Det flytande flickrummet : Haul-videos på YouTube som subkultur 2.0

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Filippa Jonsson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. E-sportens historia i tryckt press 2010–2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Thomas Persson; [2019]
  Nyckelord :e-sport; dagstidningar; datorspel; Sverige; svensk; media;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är tänkt att undersöka fenomenet e-sport och hur det har framställts i svenska dagstidningars tryckta upplagor. E-sport har existerat sedan tidigt 90-tal som en form av subkultur men har sedan millennieskiftet och under 2010-talet i synnerhet växt med enorma proportioner. LÄS MER

 5. 5. Too Cool for School : En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Andersson; Jennifer Landin Andersson; [2019]
  Nyckelord :High school students; study related problems; truancy; alcohol and drug use; holistic perspective.; Gymnasieelever; studierelaterad problematik; skolk; alkohol- och narkotikaanvändning; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. LÄS MER