Sökning: "subkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet subkultur.

 1. 1. Too Cool for School : En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Andersson; Jennifer Landin Andersson; [2019]
  Nyckelord :High school students; study related problems; truancy; alcohol and drug use; holistic perspective.; Gymnasieelever; studierelaterad problematik; skolk; alkohol- och narkotikaanvändning; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. LÄS MER

 2. 2. Is Paris Still Burning? : En kvalitativ intervjustudie om queera kroppar i den svenska ballroomscenen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Charlie Lindell; [2019]
  Nyckelord :Queerteori; queer fenomenologi; intersektionalitet; postmodernism; performativitet; performance; subkultur; ballroom; hbtq;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer och queerteori lyfter uppsatsen fram fyra personer som identifierar sig som queera och deras upplevelser kring ballroomscenen i Sverige. I studien undersöks de såväl möjliggörande som begränsande mekanismerna som finns i ballroom. LÄS MER

 3. 3. "Jag är en riktig raggare" : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland kvinnliga raggare och deras syn på raggarkultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kristin Rydberg; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga raggare; raggarkultur; identitet; subkultur; motorkultur; raggare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera kvinnliga raggares identitetsskapande ur ett kulturanalytiskt perspektiv, samt beskriva raggarkulturen ur deras perspektiv. För att kunna göra det har jag genomfört fem djupintervjuer, med totalt sex informanter. LÄS MER

 4. 4. Ett varumärkes plats i subkulturen : En studie om varumärket Obey, gatukonst och mode

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sarah Folcker; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ligger i skärningspunkten mellan flera olika ämnen. Huvudsyftet är varumärket Obey och är avsedd att utreda hur varumärket samspelar med gatukonst, graffiti, subkultur inom graffiti och hip-hop, samtmode. Studien innehåller en bakgrund om graffitins historia och kultur, samt street art som i denna studie kallas för gatukonst. LÄS MER

 5. 5. Ironmantriathleters självbild och motivationsfaktorer : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mia Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Gemenskap; Ironman; livsstil; motivation; subkultur; triathlet;

  Sammanfattning : Triathlon är ett idrottsfenomen som ökat i popularitet under de senare åren och haft en snabb utvecklingskurva sedan den trädde in som OS-gren i Sydney år 2000. I Kalmar förknippas triathlon främst med fulldistansen Ironman, som är ett av de största och mest kända idrottsevenemangen inom triathlon. LÄS MER