Sökning: "subkulturellt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden subkulturellt kapital.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Identietsskapande för tjejer inom ravekulturen i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Winberg Julia; Åhr Tove; [2017]
  Nyckelord :Rave; Subkultur; Identitetsskapande; Habitus; Roll; Kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Denna studie studerar tjejers deltagande inom ravekulturen, syfte att försöka förstå vilken betydelse kulturen har för deras identitetsskapande. Datamaterialet har samlats in genom 7 semistrukturerade intervjuer med tjejer som alla är mellan 20-30 år, boende i Stockholm och har gått återkommande på rave. LÄS MER

 3. 3. Supporterkultur som subkultur: Om att göra karriär som satellitsupporter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elias Bergstrand; [2016]
  Nyckelord :supporterskap; fotboll; karriär; subkulturellt kapital; övervakning; autenticitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Europeiska fotbollsklubbar har i allt högre grad kommit att anpassa sig efter den globala tevemarknaden och de potentiella nya supportrar den för med sig snarare än sina lokala supportrar. Mot den bakgrunden har ett visst samhällsvetenskapligt intresse börjat hysas för så kallade satelitsupportrar; det vill säga supportrar på distans som huvudsakligen konsumerar sitt lag via teve och andra medier. LÄS MER

 4. 4. Getting paid writing graffiti : How graffiti artists produce value within marketing

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malcolm Jacobson; [2014]
  Nyckelord :Graffiti; marketing; commodification; symbolic capital; valorization; cultural criminology; urban sociology; authenticity; art worlds; subcultural capital; street art; Graffiti; marknadsföring; kommodifiering; symboliskt kapital; värdeskapande; kriminologi; urbansociologi; autenticitet; konstvärldar; subkulturellt kapital; street art; gatukonst;

  Sammanfattning : In settings such as hotels, bars and boutiques, things like cars, sodas, clothes, and cities, are fueled with the symbolic capital of graffiti. The purpose of this ethnographic study is to understand how graffiti writers, through marketing, increase the value of their work, as well as that of other products, and how this commercialization affects the meaning of graffiti. LÄS MER

 5. 5. Will Love Tear Us Apart? : En studie av inträdesprocessen till goth-kulturen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tobias Olofsson; [2011]
  Nyckelord :Goth; Goth-kulturen; Kapitalteorin; Subkulturellt-kapital; Kulturellt-kapital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER