Sökning: "subkulturer i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden subkulturer i sverige.

 1. 1. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 2. 2. Hur varumärken uppfattas av subkulturer : En fallstudie om företaget WeAretheSuperlativeConspiracy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Anna Kikabidze; [2012]
  Nyckelord :Skateboardkulturen; WeSC;

  Sammanfattning : WeSC är ett företag som grundades 1999 av Greger Hagelin, en förre detta skateboardåkare som ville skapa ett nytt koncept; kombinationen streetwear med fashion. WeSC står för WeAretheSuperlativeConspiracy, och innebär en överlägsen konspiration med människor som gör något riktigt bra. LÄS MER

 3. 3. Alkohol i arbetslivet : Faktorer som påverkar de anställdas inställning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mimmi Barréra; Anna Engström; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet alkohol i arbetslivet och syftet är att undersöka inställningen till alkohol i arbetsorganisationer. I studien redovisas faktorer som påverkar detta. LÄS MER

 4. 4. Beslutsrädda svenskar och handlingskraftiga finnar : – En undersökning av utmaningar och möjligheter för en gemensam organisationskultur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Anners; Ingrid Thureson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka de möjligheter och utmaningar som finns för ett sammanslaget finsksvenskt HR1-center på TeliaSonera. Utgångspunkten för uppsatsen var slutsatserna Anners och Thureson (2008) påvisade i kandidatuppsatsen Tystlåtna finnar och pladdrande svenskar – en teoretisk analys av utmaningar för en gemensam organisationskultur. LÄS MER

 5. 5. Tokyo no Hana : en studie av japanskt subkulturmode i Harajuku och Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Hanna Martinsson; [2008]
  Nyckelord :subkulturer; Japan; Sverige; klädstilar;

  Sammanfattning : Jag var utbytesstudent i Tokyo, Japan under våren 2007. Där intresserade jag mig för de olika kläduttryck som ungdomarna använde sig av i stadsdelen Harajuku. När jag kom hem till Stockholm igen såg jag tydligt hur de Harajukuinspirerade stilarna hade växt fram här.Uppsatsen tar avstamp i Harajukus mode. LÄS MER