Sökning: "submission"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet submission.

 1. 1. Vår vän och kamrat

  Master-uppsats,

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :1968; Mao; Stalin; Marxism-Leninism; Authoritarian leaders; Communism; Revolution; Submission; Utopia; Sweden; Time;

  Sammanfattning : This study deals with the Swedish Marxist-Leninists view on time and authoritarian leaders, in particular, Josef Stalin and Mao Tse-tung 1968-1972. In order to do that this study survey three different categories; criticism of the western society, utopia and the authoritarian leaders. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor, underordna er era män! En studie om hustrun i Efesierbrevets hustavla

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Danielsson; [2019-06-28]
  Nyckelord :Ephesians; women; household tablet; submission; New Testament exegesis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the exhortations in Eph 5:21–24 and 33 with focus on the prescribed behaviour for the woman. By applying exegetical methods this paper will evaluate the authors purpose in the ephesian household tablet with attention to the woman. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor, underordna er era män! En studie om hustrun i Efesierbrevets hustavla

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Danielsson; [2019-06-27]
  Nyckelord :Ephesians; women; household tablet; submission; New Testament exegesis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Luxury Brands’ Storytelling on Social Media

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Ekebring; Mellqvist Catarina; [2019]
  Nyckelord :Brand Storytelling; Luxury Brands; Social Media Platforms; Interaction; Luxury Value;

  Sammanfattning : Title: Luxury Brands’ Storytelling on Social Media Date of Submission: 29th of May 2019 Authors: Klara Ekebring, Catarina Mellqvist Supervisor: Leon Caesarius Course: 2FE840, Master Thesis, 30 ECTS Purpose: The purpose of this thesis is to explore how luxury brands are communicating through brand storytelling on social media. Hence, this study is conducted from the perspective of luxury brands with the aim to provide academic and managerial indications of how luxury brands perceive storytelling of luxury value on social media platforms. LÄS MER

 5. 5. Är den fria bevisprövningen hotad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zacharias Lilja Jensen; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; Bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundprincip inom svensk processrätt är den fria bevisprövningen. Den fria bevisprövningen framstår dock inte som helt självklar genom inflytande från främst europeisk rätt. I denna uppsats undersöks principen om fri bevisförings ställning vid konflikter mellan nationell rätt och internationella överenskommelser. LÄS MER