Sökning: "subsidiarity"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet subsidiarity.

 1. 1. Med sikte på det gemensamma bästa: Om relationen mellan post-liberalism och kristdemokrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Benjamin Petersson; [2021]
  Nyckelord :post-liberalism; kristdemokrati; ideologi; beskrivande idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the relationship between post-liberalism and Christian democracy. The former an ideational current that has developed during the last decade, primarily in an Anglo-Saxon context, and the latter one of the most influential ideologies in Europe since WWII, yet surprisingly under-researched. LÄS MER

 2. 2. Process and Meaning : A Coverian Analysis of Animal Defenders International v. UK and the Procedural Turn of the ECtHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Skagerlid; [2021]
  Nyckelord :Robert Cover; Animal Defenders International; subsidiarity; the subsidiarity principle; margin of appreciation; ECHR; ECtHR; procedural turn; process-based review; procedural review; European Convention of Human Rights; European Court of Human Rights; Animal Defenders International v. the UK; democracy to come; Derrida p;

  Sammanfattning : In this thesis, the legal theory of Robert Cover is employed to analyse the procedural turn of the ECtHR. The text studies how Animal Defenders International v. the United Kingdom (ADI) and subsequent case law relate to the margin of appreciation doctrine and how this can be understood from a Coverian point of view. LÄS MER

 3. 3. Vad är priset för ett barn? En kritisk undersökning av internationella adoptioner med utgångspunkt i barnkonventionens reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Tauvon; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella adoptioner började att ske efter andra världskriget för att hjälpa föräldralösa barn i krigsdrabbade länder och ökade senare i antal i samband med Vietnamkriget och Koreakriget. Det handlade främst om barnlösa par i Europa och USA som genom adoption ville rädda ett barn från hemländernas fattigdom. LÄS MER

 4. 4. Subsidiaritetsprövningen i EU - En empirisk kartläggning av subsidiaritetsprövningens praktiska användning i EU: En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriel Carlin; [2021]
  Nyckelord :Motiverade yttranden; subsidiaritetsprincipen; subsidiaritetsprövning; Europeiska unionen; nationella parlament; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study’s objective is to, with an empirical approach, decode the practical use of the reasoned opinions regarding the principle of subsidiarity in the EU. By charting the submitted reasoned opinions between 2015 – 2019, the study intends to declare how active each parliament has been during this time period along with identifying what kind of policy area that has been the most co-occurrent. LÄS MER

 5. 5. Om testamentes tolkning : Den yttersta viljans gränser, presumtioner och principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stefan Lundkvist; [2021]
  Nyckelord :testamente; testamentstolkning; den yttersta viljan; den sista viljan; testator; testatrix; testamentsrätt; presumtionsregler;

  Sammanfattning : The interpretation of a will is indeed a delicate matter. The government committee that developed the Wills Act (SFS 1930:104) described it as an area that ”offers particular difficulties”. When there is a will to be executed, however, the difficulties must be overcome. LÄS MER