Sökning: "substance abuse and addiction problems"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden substance abuse and addiction problems.

 1. 1. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER

 2. 2. Andlighet - ett arbetsnamn : Andlighet utifrån Anonyma Alkoholisters perspektiv - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexander Holm; Simon Svahn; [2020]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; Anonyma Alkoholister; Tolvstegsprogram; Spiritualitet; Själsliv; Andlighet; Behandling; Empowerment; Gemenskap; Resurs; Socialt arbete; Mindfulness; Meditation;

  Sammanfattning : Can spirituality be used as a resource for social work and its clients in Sweden? According to Alcoholics Anonymous and its twelve steps program there is a lot of value to be found in working with spirituality as a solution to alcohol and drug addiction and to be able to sustain a life free from addiction and abuse. Especially in the USA, which is the country where Alcoholics Anonymous originated from. LÄS MER

 3. 3. När drogerna tar över : En kvalitativ analys av personers upplevelser av att leva med substanssyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lotta Johansson; Julia Gruffman Friman; [2020]
  Nyckelord :substance abuse syndrome; addiction; opioids; abuse; experiences; substanssyndrom; beroende; opioider; missbruk; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substanssyndrom är en kronisk sjukdom som kommer till följd av långvarigt bruk av narkotika. Det finns cirka 29 500 personer i Sverige som har ett utvecklat substanssyndrom. Riskfaktorer kan vara tidigare trauma, uppväxt och ärftlighet. Substanssyndromet påverkar hälsan både psykiskt och fysiskt och leder till ett lidande. LÄS MER

 4. 4. Vi får aldrig en andra chans till ett första möte : Att som stödgruppsledare få till allians med ungdomar som har missbruk i familjen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulf Zetterman; [2019]
  Nyckelord :Working alliance; Adolescents; Support Groups; First meeting; Dropouts; Codependence; Moments of meeting; Allians; Ungdomar; Stödgrupper; Första mötet; Avhopp; Medberoende; Mötesögonblick;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad ungdomar tyckte var viktigt i det första mötet med terapeuten, och vad i detta möte som fick dem att bestämma sig för att återkomma och påbörja en stödgrupp. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju unga vuxna i tjugoårsåldern som alla hade fullföljt en termin på en stödgruppsverksamhet för anhöriga till missbrukare i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av hur vårdpersonal bemöter patienter med beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carl Danielsson; Kira Frid; [2019]
  Nyckelord :Alcohol abuse; Experience; Health care; Meeting; Substance abuse; Alkoholmissbruk; Bemötande; Narkotikamissbruk; Sjukvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är alkohol- och narkotikaproblematik vanligt förekommande. Alkohol- och narkotikaproblematik leder till negativa förändringar i vardagen. Utifrån ett samhällsperspektiv råder det stigmatisering av alkohol- och narkotikaproblematik vilket leder till att personer undviker att söka vård. LÄS MER