Sökning: "substance abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden substance abuse.

 1. 1. En logisk samverkan? En kvalitativ studie om samverkan mellan socialarbetare och polis gällande ungdomars kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Hinderman; Linn Laakso; [2020-01-23]
  Nyckelord :Samverkan; socialarbetare; polis; ungdomar; kriminalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research study is to examine how individuals within the police force and social services experience cooperation between their organizations, specifically regarding their work with adolescents with a history of juvenile crime and/or substance abuse. This study is significant to the field of social work as cooperation is often viewed as the solution to bringing attention to the issues of juvenile crime and substance abuse. LÄS MER

 2. 2. Arbete med föräldraskap och relationen föräldrar-barn - inom öppenvårdsbehandling för missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elsa Cimmerbeck; Sara Axelsson; [2020]
  Nyckelord :parenthood; parental ability; outpatient treatment; alcohol- and or drug abuse; substance abuse;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers in outpatient programs for drug and alcohol abuse explain the process of working with parenthood and the parental ability amongst clients with children. The study was conducted through qualitative interviews with five different social workers, who worked within an outpatient programs. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan personlighetsfaktorer och substansberoende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ilse Straatman; Mikaela Sylvén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Olika studier har visat att det finns skillnader i personlighet mellan missbrukare och icke-missbrukare, men ingen studie har hittats där personlighet av individer som har ett substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som aldrig har haft ett substansberoende har jämförts. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader i personlighetsdrag mellan individer som har ett substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som aldrig har haft ett substansberoende. LÄS MER

 4. 4. Samsjuklighetens dilemma - Erfarenheter och upplevelser av vård och behandling för samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Ivarsson; Matilda Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Comorbidity; substance abuse; mental illness; empowerment; self-determination; stigma; power; Samsjuklighet; missbruk; psykisk ohälsa; egenmakt; självbestämmande; stigma; makt;

  Sammanfattning : People with substance abuse problems may also have some form of mental illness. This is called to suffer from comorbidity. Previous research shows the importance of that these individuals get help and support for both problems at the same time. LÄS MER

 5. 5. Missbrukets paradox – hegemoni och paradigmskifte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Ahlkvist; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Critical Discourse Analysis; Policy; Socialstyrelsen; Subject Positions; Substance Abuse;

  Sammanfattning : Substance abuse constitutes a multi-layered social issue. The practical social work carried out with individuals suffering from substance abuse is, among other things, directed by the guidelines set out by Socialstyrelsen. LÄS MER