Sökning: "substance use"

Visar resultat 11 - 15 av 368 uppsatser innehållade orden substance use.

 1. 11. Sjuksköterskors upplevelser kring att möta en person med beroendeproblematik : En allmän litteraturstudie

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Alexander Lundqvist; Mikaela Lodén; [2020]
  Nyckelord :Care-pander; Equal care; Stigma; Substance use disorder; Beroendeproblematik; Jämlik vård; Möte; Stigma; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Background Substance use disorder [SUD] is a global problem and opioids is a growing partof the overdoses worldwide. Sweden has a high mortality rate related to narcotics compared tothe rest of the EU. Nurses meet people with SUD when people with SUD are seeking care. LÄS MER

 2. 12. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 3. 13. Möjligheter för vätgas till sjöss : En introduktion för vätgas och bränslecellen till sjöfarten

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :William Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Vätgas; Bränsleceller; LH2; Elektrolys; Reformering;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om vätgasens implementation inom den marina sektorn, med hänsyn till bland annat riskfaktorer, egenskaper hos ämnet samt ekonomiska utmaningar. Syftet med detta arbete var att skapa en lättöversiktlig bild över hur pass lämplig användandet av vätgas skulle vara inom dagens sjöfart. LÄS MER

 4. 14. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Axel Brånstrand; [2020]
  Nyckelord :triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Sammanfattning : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. LÄS MER

 5. 15. Läroböckers framställning av demokratibegreppet : En kvalitativ jämförande studie om läroböcker och styrdokumentens framställning av demokratibegreppet ur en socialkonstruktivistisk och prociduriell kunskapssyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :André Thorslund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of the concept of democracy as well as its use in textbooks and the guideline of education in school. The questions addresses from which view of knowledge the concept of democracy is presented in textbooks and compares it with the definition of the guidelines of education. LÄS MER