Sökning: "substance use"

Visar resultat 6 - 10 av 369 uppsatser innehållade orden substance use.

 1. 6. ManagementPractical Aspects of Aqua Ammonia as Secondary Refrigerant in Ice Rinks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacqueline Pierri; [2021]
  Nyckelord :Ice rink; secondary refrigerant; refrigeration; refrigerant management; secondary fluid; natural refrigerant; aqua ammonia;

  Sammanfattning : The transition from fluorinated gases to natural refrigerants could be key to reducing the impacts of climate change. Ice rinks are energy-intensive buildings, with large heating and cooling demands. The pumping power required to move the secondary refrigerant typically accounts for a sizable amount of the energy use of the refrigeration system. LÄS MER

 2. 7. Att arbeta med substansmissbrukare: Sjuksköterskans uppfattning : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Simon Jacobson; Alvar Ljungberg; Frida Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Perception; Person-centered care; Stigma; Substance abuse; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Stigma; Substansmissbruk; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansmissbruk innebär okontrollerad användning av skadligasubstanser vilket kan leda till negativa konsekvenser för individens hälsa. Patientgruppen stigmatiseras genom generaliseringar samt associeras med olämpligaoch stereotypiska egenskaper vilket kan leda till förlängd vårdprocess eller uteblivenvård. LÄS MER

 3. 8. Bordsrollspel och narrativ kunskapsutveckling : Den informella inlärningens möjligheter för litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fredrik Vågberg; [2021]
  Nyckelord :literature education; narratology; plot; litteraturdidaktik; literacy; narratologi; intrig; textuniversum; svenskämnet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study literature education using a tabletop role-playing game (TRPG) and in particular which knowledge about narratives that role-players have potential to develop during game sessions. In addition, the objective is to explore the use of the informal learning environment characterised by the TRPG medium, and provide suggestions on how teachers in Swedish upper secondary school can incorporate and further develop narrative knowledge in formal literature education. LÄS MER

 4. 9. Metadon eller buprenorfin vid farmakologisk behandling av opioidberoende? : Effekt och säkerhetsaspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lara Ali; [2021]
  Nyckelord :Buprenorfin; metadon; opioidberoende; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioider är det övergripande begreppet för substanser med affinitet för opioidreceptorer som framkallar morfinliknande effekter bland annat sedering, smärtlindring, muskelavslappning och eufori. Samtliga opioider har beroendeframkallande effekter som står för en global missbruksproblematik. LÄS MER

 5. 10. Sjuksköterskans och patientens upplevelse och erfarenhet vid smärta och läkemedelsberoende inom sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Michelle Rydin; Loke Claesson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Opioids; Pain; Patient; Substance Use Disorder; Läkemedelsberoende; Opioider; Patienter; Sjuksköterskan; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och den vanligaste orsaken till att människor uppsöker sjukvården. Att leva med långvarig smärta påverkar människans livskvalitet. Missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och är idag ett globalt folkhälsoproblem. LÄS MER