Sökning: "substansberoende slutenvård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden substansberoende slutenvård.

  1. 1. Påverkas omvårdnaden när patienten har ett pågående substansberoende?

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Åsa Törnefjord Weinreich; Camilla Gustafsson; [2018]
    Nyckelord :Attitudes; Institutional care; Nurse; Substance use; Attityder; Sjuksköterska; Substansberoende; Sluten vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Droger har förekommit i olika syften så långt tillbaka i tiden människan kan minnas. Först under 1800-talet myntades begreppet missbruk. Statistik visar att en relativt stor del av Sveriges befolkning har ett substansberoende vilket resulterar i fler patienter med denna typ av problematik även inom slutenvård. LÄS MER