Sökning: "substansberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet substansberoende.

 1. 1. Vård på lika villkor? : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansberoende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Karlsson; Tomas Ringström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. DET BOR EN MÄNNISKA BAKOM BEROENDET : Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som befinner sig i ett substansberoende.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Widing; Therese Andersson; [2019]
  Nyckelord :experience; literature review; prejudice; qualitative; substance abuse; erfarenheter; fördomar; kvalitativ; litteraturstudie; missbruk;

  Sammanfattning : Background: Patients’ who are in a substance dependency experience a constant feeling of being mistrusted and sorted as bad people instead of being seen as the human being behind the substance dependency. Previous research from a patient perspective shows major shortcomings in the treatment of patients. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ella Hugander; Malin Rickle; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; attityd; omvårdnad; droger; beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En drog innebär ett psykoaktivt ämne, exempelvis alkohol och narkotika. Alkohol och narkotika är två droger som kan leda till beroende. Ett beroende är ett kompulsivt förhållande till en specifik substans, det påverkar sinnesstämningen och kan ha svåra följder. LÄS MER

 4. 4. Patienter med substansberoende och deras upplevelser av bemötandet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karapidaki Athena; Lina Skantz; [2019]
  Nyckelord :Substance abuse; Patient; Experience; Attitude of health personnel; Substansberoende; Patient; Upplevelse; Vårdpersonalens bemötande;

  Sammanfattning : Substansberoende är ett växande problem i samhället som påverkar brukaren fysiskt och psykiskt men har även en påverkan på samhällsnivå. Sjuksköterskor har en skyldighet att bemöta patienter med ett korrekt etiskt ställningstagande och ett kritiskt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Mötet mellan sjuksköterskans och patienten med substansberoende : en allmän litteraturöversikt med fokus på sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Zandra Klingberg; Mathilda Lillsjö; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Omvårdnad; Stigma; Substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med ett beroende av narkotika eller alkohol påträffas inom hela hälso- och sjukvårdssektorn, och blir idag utsatta för diskriminering och stigmatisering. I mötet med patienter med substansberoende har sjuksköterskan ett ansvar att utöva omvårdnad med respekt och värdighet på lika villkor. LÄS MER