Sökning: "substantiv"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet substantiv.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. ”Med hvita bälten om lifvet, röda ränder på benkläderna och kornblå Stanleyhattar med silfversnodder” : Visualitet kontra språklig konkretion i Allersreportage 1905‒2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Camilla Larsson; [2021]
  Nyckelord :Allers; Aller; Illustrerad Familj-Journal; Allers Familj-Journal; veckotidning; veckotidningar; språklig konkretion; konkretion; visualitet; visuella inslag; lexikogrammatik; lexikogrammatiska dimensioner; visuell framskjutenhet; avgränsning och sambandsskapande; konkreta substantiv; konkreta adjektiv; dynamiska verb;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida språklig konkretion i Allers 1905–2019 förändras över tid i takt med att de visuella inslagen ökar. Det studien syftar till är att utröna på vilket sätt visuella inslag och språklig konkretion i texten förändrats i förhållande till varandra. LÄS MER

 3. 3. Hur beskrivs sensoriska egenskaper inom deskriptiv analys? : En kvantitativ tvärsnittstudie av artiklar publicerade 1974-2019

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Linnea Apelman; [2021]
  Nyckelord :descriptive sensory analysis; sensory analysis; sensory evaluation; sensory assessment; generic descriptive analysis; sensory quality; sensory panel; non-sensory specific journals; quantitative descriptive analysis; descriptor category; sensory attribute; attribute descriptor;

  Sammanfattning : Bakgrund Deskriptiv sensorisk analys (DSA) syftar till att beskriva sensoriska egenskaper (attribut) hos livsmedelslprodukter. En bedömarpanel analyserar ett produktprov genom att identifiera, namnge och mäta intensiteten hos ett antal attribut. LÄS MER

 4. 4. Stuck in Limbo : A qualitative analysis regarding the effects of living in deprived neighborhoods on the citizenship of the second-generation immigrants in Bäckby.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faris Henry Gergis; [2020]
  Nyckelord :Deprived neighborhoods; second-generation immigrants; substantive citizenship; Peregrinus citizenship; integration; political participation; Utsatta områden; andra generationens invandrare; substantiv medborgaskap; Peregrinus medborgarskap; integration; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative study based on semi-structured interviews that were conducted with six highly educated young second-generation immigrants from the deprived neighborhood of Bäckby in Västerås. By aiming to understand how the participants portray their substantive citizenship and its impact upon political participation as an essential pillar of Swedish democracy, the author focused upon how the participants described their perceived discrimination, sense of belonging, transnationalism, and political participation. LÄS MER

 5. 5. Pluralböjning av engelska nyord : En studie av språkanvändares pluralböjning av nyord i förhållande till Språkrådets rekommendationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Gosende; [2020]
  Nyckelord :Nyord; substantiv; pluralböjning; enkätstudie; engelska ord;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks, med hjälp av en enkät, hur språkanvändare pluralböjer ett urval engelska substantiv som är nya i svenskan. Substantiven är hämtade ur Språkrådets nyordslistor publicerade mellan 2014 och 2019. LÄS MER