Sökning: "substitutionsbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet substitutionsbehandling.

 1. 1. Det krävs mer än mediciner : Betydelsen av samverkan och stödjande insatser kring personer som deltar i substitutionsbehandling för sitt opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Abrahamsson; Jennie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :opiatberoende; samverkan; stödinsatser; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Substitutionsbehandling är en vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett långvarigt opiatberoende. Syftet med denna studie var att undersöka hur samverkan kring klienterna fungerade, samt vilka stödinsatser som kunde bli aktuella utifrån klinternas behov. LÄS MER

 2. 2. Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Lundell; Amelie Monberg; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; substitutionsbehandling; opioidberoende; omvårdnad; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk samsjuklighet; hepatit C; kvantitativ;

  Sammanfattning : Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. LÄS MER

 3. 3. Jag är inte bara en knarkare : En litteraturstudie om upplevelsen av kontroll och stigma vid substitutionsbehandling vid opioidberoende

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Gardell; Hanna Lindström; [2018]
  Nyckelord :Control; drug addiction; opioid dependent; stamped as a drug addict; stigma; substitution treatment; Kontroll; Opioidberoende; stämplad som narkoman; stigma; substitutionbehandling;

  Sammanfattning : Background: Opioid dependence is a chronic disease. Substitution treatment for opioid addiction involves a lot of rules and control that can lead to stigmatization. Purpose: To describe the experience of control and stigma in people with substitution treatment during opioid dependence. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i nöd och lust - Socialtjänstens syn på samverkan med LARO-mottagningarna i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Lindstén; Caroline Johnsson; [2017]
  Nyckelord :LARO; Samverkan; Socialtjänst; Substitutionsbehandling; Vårdval;

  Sammanfattning : Denna uppsats ingår i en utvärdering som görs av den vårdvalsreform som år 2014 infördes för personer med läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende (LARO). Syftet med uppsatsen var att undersöka hur samverkan mellan socialtjänsten och LARO-mottagningarna i Malmö skedde före införandet av vårdval LARO och hur den sker nu, efter införandet. LÄS MER

 5. 5. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Petter Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Habitus; Heroin; LARO; Återhämtning; Substitutionsbehandling; Social identitet; Socialt kapital; Recovery; Återhämtning; Opioid substitution treatment; Social identity; Social capital;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur det går till att sluta använda heroin utan att byta till användning av andra opioidpreparat och utan att erhålla substitutionsbehandling med opioidpreparaten metadon eller buprenorfin. Forskningsgenomgången visar att det är möjligt att sluta med heroin utan substitutionsbehandling, men att det är svårt att leda i bevis att vissa specifika behandlingsmetoder skapar detta resultat. LÄS MER