Sökning: "substitutionsbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet substitutionsbehandling.

 1. 1. Strategier vid överdoser : En kvalitativ studie om vad naloxonspray har för betydelse för patienter med substitutionsbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Sundelin; [2019]
  Nyckelord :heroin addiction; drug overdose; naloxone; stigma; social worlds; subworlds; symbolic interactionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Drug overdose strategies. A qualitative study about the significance of the Naloxone Take Home Programme. Supervisor: Mats Hilte Assessor: Alexandru Panican The purpose of this study was to depict and analyze how patients in Swedish methadone maintenance clinics deal with overdose. LÄS MER

 2. 2. ATT UPPNÅ DROGFRIHET, MEN PÅ VEMS VILLKOR? En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Wollin; Paula Stumpf; [2019]
  Nyckelord :Danmark; heroinassisterad behandling; metadonprogram; litteraturöversikt; läkemedelsassisterad behandling vid opioidmissbruk; substitutionsbehandling; Sverige; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund. I bakgrunden för litteraturöversikten framförs information om de reformer som skett sedan substitutionsbehandling implementerades i Sverige och Danmark. Dessa reformer har minskat på kontrollen av brukarna och även påverkat de olika kriterierna för att antas i samt skrivas ut ur programmet. LÄS MER

 3. 3. Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Lundell; Amelie Monberg; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; substitutionsbehandling; opioidberoende; omvårdnad; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk samsjuklighet; hepatit C; kvantitativ;

  Sammanfattning : Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. LÄS MER

 4. 4. Jag är inte bara en knarkare : En litteraturstudie om upplevelsen av kontroll och stigma vid substitutionsbehandling vid opioidberoende

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Gardell; Hanna Lindström; [2018]
  Nyckelord :Control; drug addiction; opioid dependent; stamped as a drug addict; stigma; substitution treatment; Kontroll; Opioidberoende; stämplad som narkoman; stigma; substitutionbehandling;

  Sammanfattning : Background: Opioid dependence is a chronic disease. Substitution treatment for opioid addiction involves a lot of rules and control that can lead to stigmatization. Purpose: To describe the experience of control and stigma in people with substitution treatment during opioid dependence. LÄS MER

 5. 5. Substitutionsbehandling : Mer än bara läkemedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emelie Andersson; Thomas Biverstrand; [2017]
  Nyckelord :substitutionsbehandling; yrkesverksamma; konsekvensetik; rättvisa; relationskapande; bemötande.;

  Sammanfattning : Studiens syftar till att belysa yrkesverksammas tankar och erfarenheter gentemot substitutionsbehandling utifrån ett etiskt perspektiv. Den metodologiska utgångspunkten i studien är hermeneutiken, kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sex stycken yrkesverksamma på LARO mottagningar intervjuades runt om i Sverige. LÄS MER