Sökning: "substrat"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet substrat.

 1. 1. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Svensson; [2022]
  Nyckelord :biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Sammanfattning : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. LÄS MER

 2. 2. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 3. 3. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 4. 4. Can Saccharomycopsis vini and Z4-11Al be used in a push-pull system against the invasive pest Drosophila suzukii?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hedda Andersson; [2022]
  Nyckelord : Z -4-undecenal; pheromone; yeast; volatiles; pest management; spotted wing drosophila;

  Sammanfattning : Drosophila suzukii is a pest with global spread that lays its eggs in soft fruits. It has been deemed potentially invasive to Sweden. Contrary to other Drosophila species, D. suzukii possess a serrated ovipositor which makes it possible for it to lay its eggs in ripening fruits. LÄS MER

 5. 5. Microbial Carbonisation and its potential for on-farm composting : exploring reductive composting as an approach for regenerative agriculture

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ludwig Peter Stephan; [2022]
  Nyckelord :on-farm composting; reductive composting; regenerative agriculture; microbial carbonisation; mikrobielle carbonisierung; greenhouse gas emissions;

  Sammanfattning : The search for agronomic solutions to the decline of soil health, open-ended nutrient cycles and greenhouse gas (GHG) emissions from agriculture, against the background of impending climate change, were motivations for this thesis. A composting trial on a Swedish farm was designed to find answers to the overarching research question of how feasible and climate-friendly on-farm composting using Microbial Carbonisation (MC) is, compared to conventional windrow composting (CC). LÄS MER