Sökning: "substratdjup"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet substratdjup.

 1. 1. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Wiström Bolding; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; semi-extensiva gröna tak; växtkomposition; ståndort; green roofs; semi-extensive green roofs; planting design;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om semi-extensiva gröna tak. I en tid där förtätning av staden där ofta de gröna miljöerna bebyggs är ett av de vanligare alternativen att lyfta upp en del av de miljöerna på taken. LÄS MER

 2. 2. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carin Wincent; [2020]
  Nyckelord :naturalistisk plantering; biokol; gröna tak; substrat; ekologi; design; perennplantering; växtbäddsscenario; potentiella växtarter;

  Sammanfattning : Gröna tak kan generera många välbehövda ekosystemtjänster och vara en av lösningarna för att hantera de klimatförändringar vi står inför. De kan också ha en positiv och lugnande inverkan på oss människor i den stressade värld vi lever i. LÄS MER

 3. 3. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Sandsjö; [2019]
  Nyckelord :gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Sammanfattning : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. LÄS MER

 4. 4. Gröna tak : möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Niskanen; [2019]
  Nyckelord :Gröna tak; biologisk mångfald; konnektivitet; artdiversitet;

  Sammanfattning : Tak är en begränsande växtplats med hög sol och vind exponering, torka och grunt substratdjup. Klimatet gör direkt och indirekt genom den begränsade mängd växtarter som kan överleva på taken att gröna tak inte kan vara ett habitat för alla arter. LÄS MER

 5. 5. Takträdgården : en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sandra Byström; [2016]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; takträdgård; torktåliga växter; intensiv takträdgård; extensiv takträdgård; extensiv skötsel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är en fördjupning i hur man designar en takträdgård som är till för människor och samtidigt gynnar biologisk mångfald i stadsmiljö. Ett specifikt växtförslag har presenterats och resulterat i ett platsspecifikt designförslag som utarbetats utifrån förhållanden på platsen. LÄS MER