Sökning: "substratupptag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet substratupptag.

  1. 1. Hunger indikerar inte akut energistatus hos friska människor : En måltidsintervention

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Marek Behrendt; Tommy Ivarsson; [2012]
    Nyckelord :hunger; fasting; blood glucose; ghrelin; blood sugar; meal frequency; hunger; fasta; blodglukos; blodsocker; ghrelin; matsmältning; matspjälkning; substratupptag; måltidsrytm; energistatus;

    Sammanfattning : BakgrundEn mer stillasittande livsstil med ett högre kaloriintag ökar riskerna för övervikt och andra metabola sjukdomar. För att förebygga och behandla dessa sjukdomar behöver vi bland annat förstå hur hungerkänslor regleras hos människan. Hur stor inverkan blodglukosnivåer har på hungerregleringen är dock omdiskuterat. LÄS MER