Sökning: "subtext"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet subtext.

 1. 1. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 2. 2. Detective VS Vampire - A Powerbattle : A Narratological Character Study of ‘SHERLOCK HOLMES VS. DRACULA or the Adventure of the Sanguinary Count’ to Find Underlying Symbolism of Imperialistic Representation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Amanda Fransson; [2019]
  Nyckelord :Symbolism; Focalization; Subtext; Description; Characterisation; Character; Dichotomy; Imperialism;

  Sammanfattning : This essay is a narratological character study of Loren. D Estleman’s novel SHERLOCK HOLMES VS DRACULA ​or the Adventure of the Sanguinary Count. LÄS MER

 3. 3. Exploring classical expression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Anna Thunström; [2017-11-21]
  Nyckelord :classical singing; exploring; expression; interpretation;

  Sammanfattning : My purpose with this thesis is to compare which similarities and differences there are between the work of two pedagogues at Guildhall School of Music and Drama (GSMD) and The Academy of Music and Drama (AMD). I want to elucidate which methods my chosen pedagogues use when they work with classical singers from an acting point of view and stimulate the discussion about how two, apparently separate, art forms can blend together. LÄS MER

 4. 4. Herstory, not history : En kvalitativ studie med utgångspunkt i ett intersektionalitetsperspektiv beträffande upplevelser av hinder och möjligheter i karriären utifrån kvinnor med utomeuropeisk bakgrund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Åsa Stendal; Malin Eriksson; [2016]
  Nyckelord :etnicitet; kön; chefskap; feminism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Introduction: According to Swedish law, employers are obligated to work for equal treatment of employees regardless of ethnical background, gender, sexual orientation or disabilities. Even though individuals are protected against direct work discrimination, inequalities can still be present in other ways. LÄS MER

 5. 5. Att adaptera svartsjuka : En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Yasser Radhi; [2016]
  Nyckelord :adaption; subtext; Eyes Wide shut; Dream Story; Stanley Kubrick; Arthur Schnitzler; komparativ analys;

  Sammanfattning : Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. LÄS MER