Sökning: "suburbs"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet suburbs.

 1. 1. SOLAR ROOF - Roof potential investigation for installing PV system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Forough Hosseini; Saba Salehi; [2020]
  Nyckelord :Solar roof; solar potential; PV system; Ventilation system; Photovoltaics; million-program buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By increasing the amount of CO2 emissions to the atmosphere because of using fossil fuel and the limitation of non-renewable energy sources, solar photovoltaics technology has been growing steadily and is thought to play an important role in the realm of future energies. The objective of this thesis is to investigate the potential of the rooftops for installing PV system on a small scale of 30 multifamily houses in Gothenburg divided into four categories of age, location, roof type, and ventilation system. LÄS MER

 2. 2. Motherwork and Space: Social and Political Participation of Mothers in Sweden’s racialised Suburbs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonelle Twum; [2020]
  Nyckelord :Motherwork; Racialised suburbs; Black women’s Geographies; Geographies of Motherwork.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis engages with the motherwork of racialised migrant mothers in Sweden’s racialised suburbs. It employs theories of racial geographies, particularly black women’s geographies and motherwork to investigate the articulations of motherwork in space. LÄS MER

 3. 3. Ensam är inte stark : En flerfallsstudie om samverkansprocesser inom södra Stockholms förorter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Carl Andreasson; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Urban and Regional planning; Southern Stockholm; Governance; Democracy.; samverkan; samhällsplanering; södra Stockholm; samhällsstyrning; demokrati.;

  Sammanfattning : Studien är en flerfallsstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar tre samverkansprocesser inom fältet samhällsplanering i södra Stockholm ställs inför samt vilka motiv som ligger bakom samverkansprocesserna. Neoliberalismen är idag ett faktum och påverkar samhällsplaneringen då fler aktörer finns med inom fältet som tidigare dominerats av offentlig sektor (Brenner & Theodore, 2002). LÄS MER

 4. 4. Välkommen till Kattarp : en studie av de möjligheter och utmaningar en tätort på landsbygden står inför

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Landsbo; [2020]
  Nyckelord :identitet; handlingsutrymme; ontologisk trygghet; kapital; vardagsliv; Helsingborgs stad;

  Sammanfattning : Kattarp är en av de sju tätorterna på landsbygden med järnvägsstation som Helsingborgs stad planerar att utveckla. I Kattarp har ett antal områden förberetts för exploatering, men få aktörer vill köpa eller bygga bostäder i Kattarp trots att Helsingborgs tomtkö är lång. LÄS MER

 5. 5. “[...]en lite mer djupare relation till andra och kanske liksom även till sig själv” : En studie av att arbeta med existentiell hälsa inom skolämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jimmy Askling; Jasmin Vogdani; [2020]
  Nyckelord :Existentiell hälsa; empowerment; postmodernism; samtalskort; intervention; gruppintervju;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka vilket behov och på vilket sätt elever upplever att existentiell hälsoundervisning i idrott och hälsa kan påverka deras upplevelser av empowerment. Frågeställningarna som uppsatsen besvarat är: 1. LÄS MER