Sökning: "subversivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet subversivitet.

 1. 1. Genus i läromedel : En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Ebba Englund; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan Fk-3 ; Diskursanalys; No-läromedel; Biologi; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Framställningen av nya manligheten : En diskurspsykologisk analys av tre svenska, kända män i tv-program

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Nordström; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; tv-program; manliga programledare; nya manligheten; subversivitet;

  Sammanfattning : Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. LÄS MER

 3. 3. Bland My Little Pony-tröjor och kränkande könspronomen : En studie om hur fritidshemslärarens tankar och föreställningar om genus materialiserar sig i den fria leken utomhus.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Grönskog; Camilla Hamid; [2017]
  Nyckelord :lek; genus; Butler; subversivitet; performativitet; identitetens variabla konstruktion; heterosexuell matris;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate how after school teacher's thoughts and beliefs about gender materializes in pupils' free play outdoors. Through the free play, pupils get access to an atmosphere where values are being exceeded and reconsidered in an unconditional way. LÄS MER

 4. 4. Vad de säger när de säger sina namn : En läsning av det subversiva anspråket utgående ifrån produktionen av författarnamnet Lidija Praizović

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Hammarbäck Jonas; [2015]
  Nyckelord :Lidija Praizović; Tove Folkesson; Lyra Ekström Lindbäck; Michel Foucault; Wendy Brown; Gilles Deleuze; författarnamn; subversivitet; capitalism; post-fordism; ressentiment; motstånd;

  Sammanfattning : This thesis examines the way that subversivity is produced in relation to the name of the author, as understood by Foucault, and what potential for ressistance that can be glimpsed there. This from the reading of three text that in different ways relate to that theme. LÄS MER

 5. 5. En kritisk diskurspsykologisk studie av svenska kvinnliga rappares konstruktioner av kön och sexualitet i sina låttexter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Andersson; Hofmann Timjan; [2015]
  Nyckelord :Critical discourse psychology; interpretative repertoires; subject positions; ideological dilemmas; song lyrics; female rappers; gender and sexuality; Kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; ideologiska dilemman; låttexter; kvinnliga rappare; kön och sexualitet;

  Sammanfattning : Hiphopen har i alla dess tider varit en mansdominerad musikgenre och bransch men detta har under de senaste åren kommit att förändras, inte minst inom den svenska kontexten. Svensk hiphop karakteriseras idag av en utpräglad feminism, då till exempel det kvinnliga kollektivet Femtastic har växt fram. LÄS MER