Sökning: "success factors framework"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade orden success factors framework.

 1. 1. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa Kronkvist; [2022]
  Nyckelord :Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. LÄS MER

 2. 2. Perception of B2B Relationships; A Gut Feeling? : A multiple case study on the consumer's perception of relationship success, and the underlying factors influencing trust, commitment, and satisfaction

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Michaela Antonsson; Nathalie Jarekvist; Fanny Söderhielm; [2022]
  Nyckelord :B2B relationships; relationship quality; relationship success;

  Sammanfattning : Background: The success and quality of B2B relationships have been researched for decades. Relationship success carries many definitions, but prior literature lacks depth in how it is achieved. Relationship quality is often determined through three pillars: trust, commitment, and satisfaction. LÄS MER

 3. 3. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 4. 4. Deepening Inclusive Innovation In Frugal Context : A cross-case comparative study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ane López de Luzuriaga Barcenilla; Joanna Janiak; [2022]
  Nyckelord :Inclusive Innovation; Inclusion; Frugal Innovation; Frugality; Design; Context.;

  Sammanfattning : Inclusive Innovation (II) and Frugal Innovation (FI) have been trending concepts in the theoretical field as organizations put more focus on sustainability, equality, and inclusion in their strategies and cultures. However, the discourse among researchers in the domain has been deeply focused on the conceptualization of the ideas, leaving the practical implications aside. LÄS MER

 5. 5. Improving capacity planning in outsourced manufacturing through sales and operations planning: A case study at Axis Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Lukas Andersson; Mikael Janslätt Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Capacity planning; Strategic capacity planning; Manufacturing; Outsourcing; Sales and operations planning; S OP; Electronic manufacturing services; EMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how capacity planning in outsourced manufacturing can be improved through sales and operations planning (S&OP). The master’s thesis was done in collaboration with Axis Communications AB, where the capacity planning and S&OP processes were analyzed. LÄS MER