Sökning: "successfull efforts"

Hittade 1 uppsats innehållade orden successfull efforts.

  1. 1. Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen - en praxisstudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :David Åsenlund; Martin Hammarsten; [2014]
    Nyckelord :full cost; successfull efforts; gruvindustri prospektering;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen – en praxisstudie Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: David Åsenlund och Martin Hammarsten Handledare: Arne Fagerström Datum: Maj 2014 Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som finns i nuvarande redovisningsstandarder. För att kunna ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. LÄS MER