Sökning: "successionsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet successionsrätt.

 1. 1. Testamentariska gåvor från patienter till vårdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Aronsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Testamentsrätt; Straffrätt; Komparativ rätt; Rättssäkerhet; Otillbörlig påverkan; Mutbrott; Förverkande; Patienter; Vårdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårdare kan utnyttja patienters underlägsna position och förmå äldre och sjuka personer att upprätta testamenten till deras fördel. Med hjälp av en rättsdogmatisk metod, undersöker denna uppsats inledningsvis hur svensk successionsrätt respektive straffrätt förhåller sig till sådana testamentariska förordnanden. LÄS MER

 2. 2. Förmögenhetsrättsliga avtals ställning inom successionsrätten vid tillämpningen av 17 kap 3 § ärvdabalken : är lagstiftningen i takt med tiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Schüldt; [2018]
  Nyckelord :Successionsrätt; familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tills döden skiljer oss åt - En komparativ studie av den efterlevande makens arvsrättsliga skydd i svensk och finsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmie Sumelius; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; family law; komparativ rätt; comparative law; arvsrätt; successionsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makes arvsrätt infördes i Sverige år 1988 i samband med en större reform på både äktenskapsrättens och arvsrättens område. Den tidigare arvsrättens utformning ansågs vara grundad på en föråldrad syn på både familjen och samhället, och det var dags för en förnyelse. LÄS MER

 4. 4. Laglotten : Ett nödvändigt skydd eller oproportionerligt tvång?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Kristofer Pelli; Rebecca Strömberg; [2017]
  Nyckelord :laglott; arvslott; arvsrätt; successionsrätt; familjerätt; arvsordning; arvsklasser; bröstarvinge; särkullbarn; testamente;

  Sammanfattning : Lagstiftningen kring laglotten är cirka 150 år gammal och har sedan införandet varit i det närmaste oförändrad, där vissa regler och principer som idag styr hur arv fördelas förekom redan under medeltiden. Kritik har framförts om att laglotten är föråldrad och byggd på gamla traditioner samt värderingar där rätten till arv grundade sig i blodsband och släktskap. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan förskott på arv och laglott : en belysning av rättsläget och dess tillämpningsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecka Ahlvik Doverhem; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; successionsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER