Sökning: "suffragettes"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet suffragettes.

 1. 1. Världens skuldbörda, den betydelselösa kvinnan : Ett känslohistoriskt perspektiv på LKPR:s retoriska drag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jessie Strand; [2021]
  Nyckelord :Känslohistoria; Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt; kvinnlig rösträtt; suffrage; retoriska drag; genushistoria; politisk historia; känslor;

  Sammanfattning : This essay aims to study the Swedish suffrage movement, LKPR from an emotional historical perspective. How did the activists in the early 1900s relate to emotions, in a time in which women were described as “too emotional” to participate on the public stage? What do the emotions that got expressed actually mean and how could this affect the practical actions of the organisation? Do the activists share an emotional language, simply because they share the same restrictions and goals in life? The study will be formed as a discourse analysis, which will show us the importance of understanding that language and practical actions are interrelated. LÄS MER

 2. 2. Svarta skjortor och svarta kjolar : En undersökning om fascistiska suffragetter och British Union of Fascists kvinnosyn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sam Kharazmi; [2021]
  Nyckelord :fascism; fascism and women; British fascism; British Union of Fascists; suffragettes; suffragettes and fascism; women and fascism; fascism; fascism och kvinnor; brittisk fascism; British Union of Fascists; suffragetter; suffragetter och fascism; kvinnor och fascism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar finna de faktorer som drev före detta suffragetter till att ansluta sig till den fascistiska organisationen British Union of Fascists (BUF), samt redogöra för organisationens syn på kvinnors och kvinnors roll i samhället.  BUF grundades 1932 och var den största och mest framstående fascistiska gruppen i Storbritannien under mellankrigstiden. LÄS MER

 3. 3. Jordmån för rösträtt : – lokal rösträttskamp med nationella förtecken, Umeå FKPR 1903-1921

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Ellen Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; organisering; handlingsutrymme; klass; kön; lokalt; Umeå; rösträtt;

  Sammanfattning : The women who fought for suffrage during the turn of the century were opposing many of the current conceptions about how women were supposed to act, primarily in the sense that they were active, had agency and created their own space to maneuver. Most research on the suffrage movement in Sweden has focused on the central organization and not on the local grassroots movements. LÄS MER

 4. 4. Den nya kvinnan : Retoriska drag i argumentering för rösträtt hos LKPR och Suffragetterna

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Strand; [2018]
  Nyckelord :LKPR; Suffragett; Kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the similarities and differences in the rhetoric of the Swedish organisation” LKPR” and the English Suffragette’s. How they present their idea of the political vote for women, what kind of metaphors are used e.tc. The study is based on the voting women’s newspapers, as well as letters and a speech. LÄS MER

 5. 5. Fights for Rights : A Case Study of Two Vigilante Women's Movements: The Suffragettes and The Gulabi Gang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Jändel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative case study of the Suffragette movement and the Gulabi Gang, two women’s movements using violence as a political strategy to fight patriarchal structures. Studying vigilante women’s movements is important as the current literature on the relationship between women and violence is deficient, focusing on women as victims of violence but neglecting the idea of women as contributors to violence. LÄS MER