Sökning: "suicid"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet suicid.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma suicidrisk via telefon i den psykiatriska öppenvården : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Ersson; Sandra Viksell; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Suicidriskbedömningar; Telefon; Psykiatrisk öppenvård; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Relation; Utbildning; Reflektion; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem som är utbrett över hela världen som skulle kunna förebyggas. Trots en pågående vård förhindrar inte det personen från att begå suicid. För att skapa en återhämtningsinriktad riskbedömning behöver vårdaren se patientens individuella möjligheter samt främja engagemang och meningsfullhet. LÄS MER

 2. 2. Youth Aware of Mental Health, en utvärderande studie av det hälsofrämjande programmet YAM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Harris; [2021]
  Nyckelord :organisationssociologi; organisationskultur; process-utvärdering; ledarskap; effektivitet; relationssymboler.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. LÄS MER

 3. 3. Efterlevande anhörigas erfarenheter av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal efter suicid : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Gedda Berglund; [2021]
  Nyckelord :Suicid; efterlevande anhöriga; stöd; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör tusentals personer i suicid i Sverige. Efterlevande anhöriga som drabbats av en sådan förlust utgör i förlängning själva en riskgrupp för psykisk ohälsa. Stöd till efterlevande anhöriga från hälso- och sjukvården är idag inte en självklarhet. LÄS MER

 4. 4. Personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av möten med suicidnära klienter - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :John Stigmar; Erika Blad; [2020]
  Nyckelord :Empati; Fenomenologi; Kärnfull relation; Personligt ombud; Hopp; Sekundärtrauma; Suicid;

  Sammanfattning : Personliga ombud (PO) arbetar för att stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa till återhämtning och egenmakt. Syftet med denna studie är att undersöka personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av att möta klienter som är suicidnära, hur samarbetet med dessa klienter ser ut samt att undersöka vilken typ av stöd ombuden upplever att de behöver för att kunna utföra sitt arbete och samtidigt skydda sig själva från sekundära trauman som kan medfölja en klients suicidförsök eller fullbordat suicid. LÄS MER

 5. 5. Trollet, självmordsexperten, livräddaren och vännen : En netnografisk studie om interaktion kring ämnet suicid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Elfrida Perätalo; Karolina Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Erving Goffman; anonymity; internet forum; suicide; interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the interaction between actors who express suicidal thoughts and the respondents on anonymous Swedish internet forums. By using a qualitative approach, a netnographic document study was used to collect the empirical data for this study. LÄS MER