Sökning: "suicid"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet suicid.

 1. 1. Sjuksköterskans attityd till och upplevelse av att vårda patienter med suicidalitet i akutsjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Rahimian; Ebba Petrich; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; upplevelse; suicid; akutsjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Suicid är ett globalt omfattande folkhälsoproblem där drygt 800 000 människorårligen dör. För varje person som utför fullbordat suicid finns det drygt 20 personer som utförsuicidförsök. Generellt sett är det övervägande män som utför fullbordade suicid. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTENS ROLL VID SUICIDPREVENTION FÖR ÄLDRE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Axenhag; Bente Elenius; [2021-05-06]
  Nyckelord :Suicide; Eldery; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2018 avled 321 personer över 64 år genom att ta sitt eget liv. Äldre är en riskgrupp för suicid, vilket kan kopplas till ålderdomens fysiska såväl som psykiska förändringar. Det är inte ovanligt med ensamhet och passivitet för den äldre, vilket ytterligare försätter denna målgrupp i risk för suicid. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 4. 4. Nollvision för suicid– etiska överväganden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emma Sörensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollvisionen för suicid tillkom år 2008. Den har som övergripande mål att ingenska behöva ta sitt liv. Nollvisionen ska uppnås genom nio strategier. En del av ansvaret förnågra av nollvisionens strategier har lagts över på regionerna, som har satt upp regionalahandlingsplaner för suicidprevention. LÄS MER

 5. 5. Suicidnära patienters erfarenheter av psykiatrisk vård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Höglund; [2021]
  Nyckelord :Suicidal patients; Act of suicide; Shame; Experiences; Suicidnära patienter; Självmordshandling; Skam; Upplevelser;

  Sammanfattning : Suicid utgör fem gånger fler dödsfall jämfört med trafikolyckor i Sverige, vilket får förödande konsekvenser för många människor. Lidandet beskrivs vara outhärdligt inför självmordshandlingen. LÄS MER