Sökning: "suicid"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet suicid.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med suicidrisk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sahar Jalileh Vand; Melissa Roozban; [2019]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvårdspersonal; Suicid; Suicidrisk; Upplevelse;

  Sammanfattning : Världen över begår cirka 800,000 personer suicid per år, vilket motsvarar ett suicid var fyrtionde sekund. Den vanligaste underliggande orsaken vid suicid är depression. Stödjande nätverk samt omsorg om sina närstående kan vara exempel på skyddande faktorer. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa hos män : En narrativ studie om mäns upplevelser av att leva med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Fagerlund; Zara Wimark; [2019]
  Nyckelord :Innehållsanalys; män; narrativ; patografier; personcentrerad omvårdnad; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och förväntas vara en av de största folkhälsoutmaningarna inom några år. Statistik visar att bara ca en tredjedel av de som får vård för psykisk ohälsa idag är män samtidigt som ca 70 % av alla suicid begås av män. LÄS MER

 3. 3. Närstående som mist någon i suicid : upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Augustsson; Minna Östman; [2018]
  Nyckelord :Bereaved by suicide; suicide; self-compassion; help-seeking behaviour; support efforts; Närstående; suicid; self-compassion; hjälpsökandebeteende; stödinsatser;

  Sammanfattning : Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Få studier har undersökt närståendes upplevelse av samhällets stödinsatser. Det är även få studier som undersökt relationen mellan närståendes grad av self-compassion och hjälpsökandebeteende. LÄS MER

 4. 4. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER

 5. 5. Innan suicid blir den permanenta lösningen på ett tillfälligt problem : – En kvalitativ studie som belyser suicidbedömning vid Barn- och ungdomspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Werther; Felicia Olofsson Sandin; [2018]
  Nyckelord :suicid; suicidbedömning; ungdom; psykisk ohälsa; risk- och skyddsfaktor;

  Sammanfattning : Utifrån beskrivningar av behandlarens självupplevda erfarenheter i arbetet med suicidriskbedömningar vid Barn- och ungdomspsykiatrin, har tidigare forskning samt teori analyserats för att kunna främja arbetet med suicidala ungdomar. Denna kvalitativa studie baseras på empiriska studier från sjukvårdspersonal inom Barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER