Sökning: "suicid"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet suicid.

 1. 1. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER

 2. 2. Innan suicid blir den permanenta lösningen på ett tillfälligt problem : – En kvalitativ studie som belyser suicidbedömning vid Barn- och ungdomspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Werther; Felicia Olofsson Sandin; [2018]
  Nyckelord :suicid; suicidbedömning; ungdom; psykisk ohälsa; risk- och skyddsfaktor;

  Sammanfattning : Utifrån beskrivningar av behandlarens självupplevda erfarenheter i arbetet med suicidriskbedömningar vid Barn- och ungdomspsykiatrin, har tidigare forskning samt teori analyserats för att kunna främja arbetet med suicidala ungdomar. Denna kvalitativa studie baseras på empiriska studier från sjukvårdspersonal inom Barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans attityder och upplevelser vid vård av patienter med tankar på suicid : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Engdahl; Nathalie Ståhl; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskan; attityder; upplevelser; vårdmöte; patient; lidande; suicidtankar; suicid;

  Sammanfattning : Suicid är ett världsomfattande problem och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Sjuksköterskan kan i sin profession komma att möta patienter med suicidtankar oavsett arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Livsviktigt arbete : En enkätstudie om suicidprevention inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elin Stensiö; Kohrs Lars-Erik; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal behavior; Suicide prevention; Social services; Income support; Addiction; SPSS; Survey; Självmord; Suicid; Suicidprevention; Socialtjänsten; Försörjningsstöd; Vuxen; Beroende; SPSS; Enkät; Psykiskt olycksfall.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en enkät kartlägga socialsekreterares upplevelse av beredskap och förekomst av möten med självmordsnära klienter inom socialtjänsten. I Sverige dör cirka 1100 människor årligen genom suicid och det klassas idag som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill berätta att man klarar sig, fastän att man faller tusen meter i sorg" : En narrativ studie om anhörigas upplevelser av att förlora en närstående i suicid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sara Waller; [2018]
  Nyckelord :anhörig; berättelser; psykisk ohälsa; sorgeprocess; suicid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett narrativt perspektiv belysa anhörigas upplevelser av att förlora en närstående i suicid. Studien bygger på 12 berättelser från anhöriga som publicerats i en podcast. LÄS MER