Sökning: "suicidal children and adolescents"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden suicidal children and adolescents.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Användning av sociala medier och barns/ungdomars psykiska hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Abdi Khader Hersi; [2022]
  Nyckelord :Mental health; social media; youth health; adolescent; Psykisk hälsa; mental hälsa; sociala medier; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i Sverige. Sedan mitten av 1980-talet har unga som har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och ungefär hälften av 15-åringarna har besvär. Användning av datorer, surfplattor och smartphones har ökat bland 13- och 15-åringar under 2000-talet. LÄS MER

 3. 3. Kan behandling med antidepressiva läkemedel påverka sjukdomens svårighetsgrad och självmordstankar/självmordshändelser hos barn och ungdomar med egentlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Soz Ahmad Ghafour; [2018]
  Nyckelord :Antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : Abstract Suicide is a public health problem that, in addition to loss of human life, leads to extensive psychological suffering and impairment of the health of relatives. It is common that suicide occurs under the influence of mental illness such as personality disorders and depression. LÄS MER

 4. 4. Varför ökar självmorden bland barn och unga vuxna? Professioner med inriktning på suicidproblematik och deras tankar om riskfaktorer, samhällsförändring och prevention

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linus Dahlström; Anila Rrecaj; [2015]
  Nyckelord :Suicide; causes; children; adolescents; young adults; young men; suicide prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the following study was to examine professionals’ thoughts of the possible causes regarding suicide among children and young adults in Sweden. The study also includes prevention. Additionally, the study also focuses on the possible causes of suicides among the more overrepresented group boys and young men. LÄS MER

 5. 5. Ingen aning utan spaning : Skolsköterskors självmordspreventiva arbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sanna Lundgren; Eberhard Charlotte; [2013]
  Nyckelord :Skolsköterska; självmordsprevention; elevhälsa; School nurse; suicide prevention; student health;

  Sammanfattning : Titel: Ingen aning utan spaning – Skolsköterskors självmordspreventiva arbeteFörfattare: Eberhard, Charlotte; Lundgren, SannaInstitution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i SkövdeProgram: Examensarbete i omvårdnad, 15 HpHandledare: Källerwald, SusanneExaminator: Westin, LarsSidor: 22Månad och År: juni, 2013Nyckelord: Skolsköterska, självmordsprevention, elevhälsa_________________________________________________________________________Bakgrund: I rapporter som Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa (NASP) tagit fram, framgår att självmord är ett stort samhällsproblem bland barn och ungdomar. Unga individer spenderar en stor del av sin tid i skolan och förutom själva undervisningen utgör skolan en social plattform. LÄS MER