Sökning: "suicidala patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden suicidala patienter.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors känslor vid vård av suicidala patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Max Lindeberg; Etta Dimgren; [2021]
  Nyckelord :Care; feelings; literature review; nurses; suicidal; suicide ideation; Känslor; litteraturstudie; sjuksköterskor; suicidal; suicidbenägen; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet fastställda suicid i Sverige år 2019 var 1269. Omvårdnaden av suicidala patienter ställer höga krav på sjuksköterskor när det kommer till kompetens, engagemang och empatisk förmåga. Grundutbildade sjuksköterskor kan komma att möta patienter med eller suicidtankar i olika instanser, även utanför psykiatrin. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder och upplevelser kring personer med suicidala beteenden : en Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Moa-Li McCullough; Isatou Darboe; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Suicidal; Experiences; Attitudes; Nurse; Litteraturöversikt; Suicidnära; Erfarenheter; Attityder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är den tredje vanligaste orsaken till att individer dör runt om i världen och därför kan man som sjuksköterska möta dessa patienter inom alla vårdinstanser. Sjuksköterskans roll är att se till individens behov och i största möjliga mån lindra patientens lidande. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ELEKTROKONVULSIV TERAPI : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Ferm; Lina Groves; [2020]
  Nyckelord :ECT; Electroconvulsive therapy; experience; patient; ECT; Elektrokonvulsiv terapi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: ECT-behandling har länge varit en metod inom psykiatrin och för patienter med svår depression och suicidala tankar. Behandlingsformen har blivit ifrågasatt och stigmatiserad då den ansetts vara barbarisk och likställts med lobotomi. Rädsla hos patienterna har lett till undvikande av behandlingen eller skam efter behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av och inställning till att bemöta suicidnära patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ebba Persson; Melinda Hållén; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Sjuksköterskeprofessionen; Erfarenhet; Inställning; Suicid; Suicidtankar; Suicidförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och varje år dör 800 000 människor på grund av suicid. Orsaker till suicid kan vara sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Sjuksköterskans förhållningssätt bör präglas av förståelse, medkänsla, en icke-dömande attityd och ett aktivt lyssnande. LÄS MER