Sökning: "suicidala patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden suicidala patienter.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 2. 2. Bakgrundsfaktorer till suicidtankar och dödsönskan hos personer med cancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Högeryd Carlén; Helene Fjällström; [2021]
  Nyckelord :suicidtankar; dödsönskan; bakgrundsfaktorer; sjuksköterska; patientperspektiv; relation;

  Sammanfattning : Forskning visar att det finns samband mellan cancer och suicidala tankar eller handlingar. 65 956 individer i Sverige drabbades av cancer under år 2019. Känslor som uppstår vid ett cancerbesked kan bidra till att patienter önskar dö i förtid. Det krävs en djupare kunskap om detta ämne för att patienter ska kunna bli hjälpta. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors känslor vid vård av suicidala patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Max Lindeberg; Etta Dimgren; [2021]
  Nyckelord :Care; feelings; literature review; nurses; suicidal; suicide ideation; Känslor; litteraturstudie; sjuksköterskor; suicidal; suicidbenägen; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet fastställda suicid i Sverige år 2019 var 1269. Omvårdnaden av suicidala patienter ställer höga krav på sjuksköterskor när det kommer till kompetens, engagemang och empatisk förmåga. Grundutbildade sjuksköterskor kan komma att möta patienter med eller suicidtankar i olika instanser, även utanför psykiatrin. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder och upplevelser kring personer med suicidala beteenden : en Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Moa-Li McCullough; Isatou Darboe; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Suicidal; Experiences; Attitudes; Nurse; Litteraturöversikt; Suicidnära; Erfarenheter; Attityder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är den tredje vanligaste orsaken till att individer dör runt om i världen och därför kan man som sjuksköterska möta dessa patienter inom alla vårdinstanser. Sjuksköterskans roll är att se till individens behov och i största möjliga mån lindra patientens lidande. LÄS MER

 5. 5. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ELEKTROKONVULSIV TERAPI : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Ferm; Lina Groves; [2020]
  Nyckelord :ECT; Electroconvulsive therapy; experience; patient; ECT; Elektrokonvulsiv terapi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: ECT-behandling har länge varit en metod inom psykiatrin och för patienter med svår depression och suicidala tankar. Behandlingsformen har blivit ifrågasatt och stigmatiserad då den ansetts vara barbarisk och likställts med lobotomi. Rädsla hos patienterna har lett till undvikande av behandlingen eller skam efter behandlingen. LÄS MER