Sökning: "suleyman wannes syrisk ortodoxa kyrkan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden suleyman wannes syrisk ortodoxa kyrkan.

 1. 1. Äktenskap och skilsmässa : En studie av hur den syrisk-ortodoxa kyrkans äktenskapsordningar utmanats i det svenska samhället och av hur dessa utmaningar mötts

  Kandidat-uppsats, Institutionen för religion och kultur

  Författare :Süleyman Wannes; [2007]
  Nyckelord :Förlovning; äktenskap; skilsmässa annulering av äktenskap ;

  Sammanfattning : De första syrianerna kom som flyktingar från Libanon till Sverige 1967 men den stora flygtingvågen av syrianer till Sverige skedde i mitten av 1970 och i början av 1980-t. När man flyr sitt forna hemland lämnar man en del av sin gamla kultur kvar och tar emot en del av den nya kulturen i det land man flyr till, en del av livet är när man förlovar och gifter sig eller när man skiljer sig, just på detta område är det en del skillnader mellan de forna hemländerna och det nya landet, i Sverige har man en individcentrerad kultur, medan i de länder syrianerna kommer ifrån är det den kollektivistiskcentrerade kulturen som dominerar. LÄS MER

 2. 2. Syrisk-ortodoxa kyrkan, en överblick över Institutioner, stiftelser och medlemmar, samt civila och profana organisationer i världen

  Magister-uppsats, Institutionen för religion och kultur

  Författare :Suleyman Wannes; [2006]
  Nyckelord :Kloster; Mår=S:t; Institutioner; organisationer; medlemmar; Ärkestift;

  Sammanfattning : Kap.1 är inledning,syfte,metod etc. Kap.2 i den här uppsatsen behandlar syrisk-ortodoxa kyrkans grundande i Antiokia år 37 där Apostlarna för första gången kallade sig för Kristna /Apg. LÄS MER