Sökning: "sulfidmalm"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sulfidmalm.

 1. 1. Malmmikroskopi, SEM-EDS-  undersökning och framställning  av polerprov från en sektion av  Lovisagruvans sulfidmalm,  Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Joanna Ghaderidosst; [2019]
  Nyckelord :Zn-Pb; sulphide ore; Lovisagruvan; Bergslagen; ore microscopy; SEM-EDS; texture; sphalerite; galena; Zn-Pb; sulfidmalm; Lovisagruvan; Bergslagen; malmmikroskopi; SEM-EDS; textur; zinkblände; blyglans;

  Sammanfattning : I detta arbete har polerprov framställts för att därefter undersökas med malm- och svepelektronmikroskopi (SEM) med energidispersiv röntgenspektroskopisk analys (EDS). Med dessa metoder har mineralsammansättning, strukturer och texturer identifierats och undersökts. LÄS MER

 2. 2. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Scale-up Model for Flotation with Kristineberg Ore

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Isaksson; [2018]
  Nyckelord :flotation; HSC; Kristineberg; locked cycle; mass balancing; mixed cycle; open circuit; scale-up; blandkrets; flotation; HSC; Kristineberg; sluten krets; massbalansering; öppen krets; uppskalning;

  Sammanfattning : The objectives of this project were to survey the flotation circuit of the Boliden concentrator, mass balance collected data and evaluate a scale-up model for laboratory flotation results. The model assumes that half of the recovery to cleaner middlings in a standard laboratory test would report to the final concentrate if it were done in closed circuit, as is the case in a full-scale plant. LÄS MER

 4. 4. Formation of Sulphides in the Canadian High Arctic Large Igneous Province; Testing the Influence of Sedimentary Rocks

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Hagerfors; [2018]
  Nyckelord :LIPs; HALIP; SIMS; sulphur isotopes; Ni-Cu-PGE ores; environmental deterioration; LIPs; HALIP; SIMS; svavelisotoper; Ni-Cu-PGE malmer; klimatförändring;

  Sammanfattning : Large Igneous Provinces (LIPs) form during short-lived pulses of extensive magmatic activity. LIPs are known for their ability to affect global climate as well as for their Ni-Cu-PGE ore potential. LÄS MER

 5. 5. Vegetation på förorenad mark : hur påverkas växterna och kan deras tillstånd förbättras? Förslag utifrån mark förorenad av historisk gruv- och industriverksamhet i Falun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Stina Jansson; [2016]
  Nyckelord :phytotoxicity; phytoremediation; metals; metaller; minewaste; gruvavfall; contaminated soil; förorenad mark;

  Sammanfattning : Falu koppargruva hade vid stängningen 1992 varit i drift i runt tusen år. Historiskt har gruvdriften och dess kringindustrier påverkat stadsklimatet i Falun negativt genom stora utsläpp av svavel och metaller. Restprodukter såsom slagg, varp och rödfärgsråvara ligger än i dag i stora stenhögar i tätorten närmast gruvområdet. LÄS MER