Sökning: "sulphonamides"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sulphonamides.

 1. 1. Varför uppstår fatala biverkningar på detomidinsederade hästar behandlade med sulfonamider?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annika Källse; [2016]
  Nyckelord :detomidin; sulfonamid; häst; biverkning; detomidine; sulphonamides; horse; adverse drug-interaction;

  Sammanfattning : Detomidin och sulfadiazin är två vanligt förekommande läkemedelssubstanser till häst, där en interaktion med fatala biverkningar kan uppstå. Detomidin är en α₂-agonist och vanlig för sedering med analgetisk effekt. Sulfadiazin är en sulfonamid och en av två antibakteriella substanser i kombinationen trimetoprimsulfa. LÄS MER

 2. 2. What’s in the milk? : aflatoxin and antibiotic residues in cow’s milk in Assam, Northeast India

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hanna Lundén; [2015]
  Nyckelord :food-borne pathogens; antibiotics; milk; milk producers; India;

  Sammanfattning : Worldwide, there are increasing concerns about food safety and what is really present in the food we are eating, and feeding our children. Antibiotic residues are one of these concerns and a growing global problem. In 2001 India became the world’s largest consumer of antibiotics and the problem with antibiotic resistance is increasing. LÄS MER