Sökning: "summativ bedömning i förskolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden summativ bedömning i förskolan.

 1. 1. ”Att bedöma utan att döma, att utvärdera utan att värdera – kan vi, ska vi, vill vi det?” : En studie om bedömningens roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Bjurling; Maria Björk; [2016]
  Nyckelord :Bedömning; Förskola; Kartläggning; Utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka bedömningens roll i förskolan. Idag växer barn upp i ett granskningssamhälle där de ständigt dokumenteras och bedöms, inte ens i förskolan är barnen fria granskningar. Detta går emot förskolans läroplan som menar att bedömningar ska fokusera på verksamheten och inte på enskilda barn. LÄS MER

 2. 2. Förskola i förändring : -Pedagogisk dokumentation och individbedömningar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Elin Heiman; Nina Almroth; [2013]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; Individkartläggning; Individbedömning; Formativ bedömning; Summativ bedömning.;

  Sammanfattning : Den svenska förskolan styrs av Läroplan för Förskolan. Denna läroplan är mycket tydlig när det gäller huruvida bedömning av det enskilda barnet ska få förekomma i verksamheterna. Enligt läroplanen (Lpfö- 98) sker bedömning och utvärdering endast när det gäller verksamheten i sig. LÄS MER

 3. 3. Bedömning i förskolan : En studie om relationen mellan bedömning av verksamheten och individuell bedömning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ulrika Thorén; [2012]
  Nyckelord :Bedömning; förskolan; individuell bedömning; bedömning av verksamheten.;

  Sammanfattning : Bedömning är något som barn blir utsatta för från första stund i livet. Enligt Läroplanen för förskolan ska pedagogerna i förskolan dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, utan att bedöma det enskilda barnet. LÄS MER