Sökning: "summer flower"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden summer flower.

 1. 1. Sommarblommornas intåg. En studie av gravplanteringar inom Svenska kyrkan 1940 - 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Cornelia Bäck Silfors; [2019-04-25]
  Nyckelord :Cemetery; grave plantations; summer flower; cultural preservation; kyrkogård; gravplantering; sommarblommor; kulturvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidat-examen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot trädgårdens hantverk2019.... LÄS MER

 2. 2. Vegetation responses to summer- and winter warming : flower power in the Alaskan tussock tundra?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Maja Wressel; [2018]
  Nyckelord :Arctic vegetation; snow depth; warming; vertical root distribution; tundra;

  Sammanfattning : Plants have an important role in the tundra carbon (C) cycle by storing C in primary production and thus potentially counteract the C released from thawing permafrost. Tundra vegetation is limited by nitrogen (N), which is predicted to increase with rising temperatures and increased snow depth. LÄS MER

 3. 3. Influences of Key Components and Surface Modifications on Beer Lacing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Junjing Wang; [2017]
  Nyckelord :image analysis; protein; iso-α-acid; Beer; lacing; hydrophilic and hydrophobic; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Beer is one of the most favorable alcoholic beverages and has a large consumption in the world. However, there are fewer beer consumers who perceive the lacing character after drinking. Four different concentrations (25 mg/L, 50 mg/L, 75 mg/L and 100 mg/L) of iso-α-acid and two levels (0.3% and 0. LÄS MER

 4. 4. Min barndoms trädgård : perenner och lignoser i växtzon VI

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Allberg; [2017]
  Nyckelord :mikroklimat; zoner; växtzoner; Jämtland; Brunflo; perenner; lignoser; kallt klimat; växter i kallt klimat;

  Sammanfattning : With this work I would like to manifest that there are good possibilities to grow lignosaes and perennials in cultivation zone VI in Sweden. This is due to the protective snow cover during winter and the abundant sunlight during the summer season. LÄS MER

 5. 5. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Svensson; [2012]
  Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER