Sökning: "summer job"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden summer job.

 1. 1. Hästen i skogsbruket – kommuners erfarenheter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Malin Carlsson; Pernilla Johansson; [2022]
  Nyckelord :skogshäst; arbetshäst; tätortsnära; skogsvårdsåtgärd; markskador;

  Sammanfattning : Hästarna hade förr en stor betydelse i skogsbruket, då de avlastade människan när det gällde bär- och draghjälp. I början på 1900-talet fanns det cirka 600 000 hästar i Sverige som sedan kom att minska drastiskt efter andra världskriget. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristin Halvarsson; [2020]
  Nyckelord :torkan 2018; mjölkproducenter; coping-strategier; sociala relationer; känslomässig upplevelse;

  Sammanfattning : Under sommaren 2018 utsattes Sverige för extremt väder i form av höga temperaturer och låga nederbördsmängder. Sämre tillväxt på beten och vallar, mindre spannmålsskördar och låga vattennivåer som orsakade foder- och vattenbrist blev direkta följer av den extremt varma och torra sommaren. LÄS MER

 3. 3. Turismen, en välsignelse eller en förbannelse? : En kvalitativ fallstudie om Lodalen, Norge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Nilsson; Therese Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Private Landowners Perception; Lodalen; Tourism Impact; Nature Tourism; Carrying Capacity; Destination Planning; Privata markägares upplevelser; Lodalen; Turismeffekter; Naturturism; Bärkraft; Destinations planering;

  Sammanfattning : Increased tourism and overtourism have become more and more common in smaller nature destinations in Scandinavia, which is affected by the increased influx of tourists both negatively and positively. The purpose of this study was to examine how private landowners experience the effect of increased tourism, and how these tourism impacts get handled and planned by public and private actors. LÄS MER

 4. 4. Jävssmitta med ursprung i juriststudents arbete - En skälighetsbedömning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Johnsson; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap; advokatetik; intressekonflikt; jävssmitta; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att det medföljer ett högt tryck på juristutbildningen är för många ingen nyhet. Vill man sedan ha en plats på en av de större affärsjuridiska byråerna ökar pressen desto mera. LÄS MER

 5. 5. Vad yrkesgrupper förväntar sig när de ingår ett samarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Pohjanen; Anna Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :Expectations; occupational groups; cooperation; goals; conflicts; Förväntningar; yrkesgrupper; samarbete; samverkan; mål; konflikter;

  Sammanfattning : Förväntningar är våra egna föreställningar som styr vår perception, vår motivation, våra känslor och även våra handlingar. Därmed kan det tänkas att förväntningar till viss del styr hur den faktiska upplevelsen av någonting kan komma att bli till exempel det kan vara en sommarledighet, en ny regering eller ett nytt jobbsamarbete. LÄS MER