Sökning: "sundsvall"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet sundsvall.

 1. 1. Tågförares påverkan på simuleringRailsys-analyser vid simulering av ERTMS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Daniel Knutsen; [2020]
  Nyckelord :Railsys; ERTMS; ATC; kapacitet; gångtidsanalys; headwayanalys; punktlighetsanalys;

  Sammanfattning : This study has investigated the effects various effects that driver behavior has on the analyses and simulations carried out by the Swedish Transport Administration. By making assumptions about train drivers' braking ability - which has been modelled by braking percentage and implementing these in the same analysis methods that the Swedish Transport Administration use - the effect of how different driving behaviours affect the results of these analyses can be assessed. LÄS MER

 2. 2. Konvertering av oljelager till värmelager : I Sundsvalls fjärrvärmesystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Love Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :TES; Thermal Energy Storage; District Heating; Waste to heat; conversion; Transient heat flow; Rock cavern; Termiskt värmelager; Energi lager; överproduktion; oljelager; värmelager; Fjärrvärme; bergrum; transient värmeflöde; värmeflöde;

  Sammanfattning : This study has examined how an oil storage could be converted into a thermal heat storage (TES). Focus was put on the transient thermal heat flow that occurs during the early years when using a rock cavern as a TES. First existing literature were studied to learn from earlier experiences. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan gångsträcka, dyspné och desaturation i 6 minuters gångtest hos en grupp individer med pulmonell arteriell hypertension (PAH) - en registerbaserad pilotstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Hedin; [2020]
  Nyckelord :6-minutes walking test; exercise; dyspnea; desaturation; PAH;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare but serious disease with symptoms as dyspnea, fatigue and intolerance to exercise. The treatment is mainly pharmacological with physical exercise as an important complement. The 6 minutes walking test (6MWT) is used today worldwide for assessment and follow-up of the PAH patient. LÄS MER

 4. 4. A corpus-based investigation of Swedish upper secondary school students’ vocabulary

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Christian Holmberg Sjöling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to contribute with more knowledge concerning the learning and teaching of English vocabulary in Swedish upper secondary school in Sundsvall by answering the following research questions: Which CEFR level does each group’s vocabulary meet after29excluding K1 and K2 words? How accurate is the vocabulary production of the two groups in relation to each CEFR level? I also hypothesized that the group of students attending the Natural Science programme would be more proficient than the group attending the Economics programme since the former had studied the course English 5 longer and attend a more theoretical and advanced programme than the latter. Therefore, I gathered 30 essays from students attending the Natural Science programme at one school and 30 essays from students attending the Economics programme at another school to be analysed and compared. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av migrationsmetoder för databaser : Jämförelse mellan Export/Import och ETL utifrån den mest lämpade metoden för att effektivisera en databas

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felicia Asplund; [2020]
  Nyckelord :XLENT Sundsvall; Data Migration; Web Application; Databases; PostgreSQL.; XLENT Sundsvall; Data Migration; Webbapplikation; Databaser; PostgreSQL.;

  Sammanfattning : Migration av data innebär att data flyttas från en databas till en annan. Denna åtgärd kan företag behöva av olika skäl, till exempel för att ändra språk eller förnya befintlig databas. Något som diskuteras är hur denna process ska ske och hur data migreras på bästa smidigaste sätt. LÄS MER