Sökning: "sundus"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet sundus.

 1. 1. Språkliga skillnader och dess inverkan på flerspråkiga elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Huda Alhadi Alhasani; Sundus Zaki; [2020]
  Nyckelord :Arabiska; flerspråkig; formell och informell språkanvändning; inversion; matematik; missuppfattningar; modersmål.;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten syftar till att tydliggöra vilka möjligheter och hinder som flerspråkiga elever kan möta i matematikundervisningen enligt tidigare forskning, och hur detta kan påverka deras lärande och kunskapsutveckling i ämnet. Tanken med att genomföra en studie utifrån de språkliga skillnaderna uppkom genom observationer i den verksamhetsförlagda utbildningen, där det framkom att undervisningen inte tog hänsyn till elevernas förstaspråk i just matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. Hydrophobic sand to combat water scarcity – Properties and possible chemical risk.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Sundus Al-Azawi; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The city of Dubai, which lies in the Middle East is, as many other cities in the area, suffering from shortage of fresh water resources. This issue is handled by desalination of sea water, which is a rather expensive procedure. LÄS MER

 3. 3. TAKK med barn med Downs syndrom i förskolverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Astrid Nilsson; Sundus Abdulkarim; [2014]
  Nyckelord :TAKK; Downs syndrom; förskolan; intervju; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka våra kunskaper om förskollärares erfarenheter av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som en kommunikativ resurs i interaktion med barn med Downs syndrom (DS) i förskoleverksamhet. Denna studie har fokuserat på hur förskollärare beskriver att TAKK används på samlingar, hur TAKK används i andra situationer och hur TAKK inkluderar övriga barn på samlingarna. LÄS MER

 4. 4. Vart är vi på väg? Alltid hemåt : En kvalitativ studie om invandrarungdomars upplevelser av integration i det svenska samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :shnah delashob; sundus virk; [2012]
  Nyckelord :Integration; Immigrant; Segregation; Adolescents; Social exclusion; Integration; Invandrare; Segregation; Ungdomar; Utanförskap;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar invandrarungdomars upplevelser av integration i det svenska samhället. För att uppfylla studiens syfte har 10 invandrarungdomar födda i ett utomeuropeiskt land intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Dreaming of a Red Lamborghini and Blue Sky: Towards Understanding Sustainability and Sustainable Consumption in Developing Countries.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bishaara Hameed; Sundus Ahad Khan; [2010]
  Nyckelord :Sustainability Discourses; Sustainable Consumption; Consumers; Developing Countries; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract: Title: Dreaming of a Red Lamborghini and Blue Sky: Towards Understanding Sustainability and Sustainable Consumption in Developing Countries. Date of the Seminar: 1st June, 2010 Course: BUS 808 -Master thesis in International Marketing and Brand Management. LÄS MER