Sökning: "sunniaraber"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sunniaraber.

  1. 1. Demokratisering i Irak - En fallstudie på religiös fragmentering och dess påverkan på demokratisering

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Saad Elhachimi; Nermin Sacic; [2018]
    Nyckelord :demokratisering; shiaaraber; sunniaraber; Andreas Wimmer; religiös fragmentering; religiös konflikt; avbathifiering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Varför har Iraks demokratisering misslyckats? Mellan åren 2003 och 2016 har vi ämnat undersöka dynamiken mellan shiaaraber och sunniaraber. Andreas Wimmer satte upp ett antal kriterier för en lyckad demokrati. Den religiösa fragmenteringen är vår förklaring. LÄS MER