Sökning: "supercapacitors"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet supercapacitors.

 1. 1. Energialstring för drivande av smart enhet utan batterier : Design av ett energialstrande system för smart sko genom piezoelektronik och solceller

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Clive Rudd; [2019]
  Nyckelord :PCB; smart shoes; energy harvest; piezoelectronics; supercapacitors; solar cells; Kretskort; smart sko; energialstring; piezoelektronik; superkondensatorer; solceller;

  Sammanfattning : Projektet beskriver ett tillvägagångssätt för att alstra energi genom solceller och piezoelektronik. Ett kretskortsbaserat system designades som utnyttjade superkondensatorer som lagringsenhet. Planen var att integrera systemet i en sko. LÄS MER

 2. 2. Power peak reduction and control of automatic sliding doors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Nicklas Norborg Persson; Per Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a sliding door is opened there is a sudden current peak that the electric network is subjected to. As a result of this it is difficult to design a power supply that operates the door with adequate performance while still maintaining a low power rating. LÄS MER

 3. 3. Energy harvesting with solar cells for wireless alarm nodes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tobias Olofsson; [2018]
  Nyckelord :energy harvesting; solar cells; alarm nodes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energiförbrukningen i elektronikprodukter minskar samtidigt som prestandan för solceller hela tiden ökar. Nya solcellstyper med lägre priser skapar nya möjligheter för använding även i små elektronikprodukter. Att samla energi från omgivningen, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Storage System for Harvested Energy in IoT Sensors

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Saif Alhuttaitawi; [2018]
  Nyckelord :Renewable energy; power management; energy harvesting; energy storage; super capacitor;

  Sammanfattning : This work presents an energy system design for wireless sensor networks (WSNs) after applying our design the WSN should theoretically have an infinite lifetime. Energy harvesting sources can provide suitable energy for WSN nodes and reduce their dependence on battery. In this project, an efficient energy harvesting and storage system is proposed. LÄS MER

 5. 5. Grid connected large-scale energy storage : Literature review regarding present technology and application, with a complementary case study that investigates the profitability of storage within a wind farm

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Per Skoglund; [2017]
  Nyckelord :electrical energy storage; EES;

  Sammanfattning : In the transition from traditional power plants to more environmentally friendly alternatives will generate a need for more flexibility in production, transmission and consumption. Energy storage can be provide the flexibility that are required to continue to have a robust and stable electrical system. LÄS MER