Sökning: "superhjälte"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet superhjälte.

 1. 1. Challenging Adamant Norms : An analysis of the portrayal of childhood and gender in the Handbook for Superheroes books

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema BarnLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecka Söderström Gardevåg; [2019]
  Nyckelord :children s literature; children; childhood; girlhood; boyhood; barnlitteratur; barn; barndom; flickskap; pojkskap;

  Sammanfattning : Children’s literature is one of many important influences of childhood socialization and teaches children about contemporary society. Therefore, it is important to understand what messages children’s literature convey. LÄS MER

 2. 2. Hej, superhjälte! - informationsvisualisering för barn med diabetes typ 1

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alicia Bohlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine how an information visualisation about what happens in the human body of type 1 diabetics for children can look like. Initially, theory about information visualisation, principles of information design, image rethorics and different theories around what makes a good information image was studied. LÄS MER

 3. 3. Superhjälte eller fisforskare : En studie om hur flickor gestaltas i moderna barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :genus; kapitelböcker; gestaltning; protagonister; flickor;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att föra statistik och kartlägga bästsäljande kapitelböcker och deras protagonister, samt att redogöra för flickors gestaltning i kapitelböcker och jämföra med tidigare forskning. Studien har använt sig av en kvantitativ metod för att samla data över bästsäljande böcker och en kvalitativ metod för att analysera nio kapitelböcker. LÄS MER

 4. 4. Wonder Woman – den ultimata hjälten? : En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Evelina Öhlund; Louise Kärsbo Svanerud; [2018]
  Nyckelord :Manus; film; bildproduktion; Wonder Woman; superhjälte; dygd; ideal; hjälteresa; karaktärsanalys; genus; maskulinitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. LÄS MER

 5. 5. Hjältarna vi ser : Hur barn blir påverkade av media

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Erika Axelsson; [2018]
  Nyckelord :superhjälte kvinna gestaltning superkrafter barnprogram;

  Sammanfattning : Temat för detta arbete är att undersöka hur kvinnor framställs som superhjältar, om det finns några skillnader mellan de kvinnliga och manliga hjältarna. I detta arbete kommer det även att undersökas hur barn blir påverkade av media och hur barn analyserar det de ser och hur de utrycker sig i bild. LÄS MER