Sökning: "superledarskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet superledarskap.

  1. 1. Vissa saker måste var och en göra själv : En studie om arbetssökande personers självledarskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Filip Berg; Johanna Forsberg; [2012]
    Nyckelord :ledarskap; självledarskap; superledarskap; arbetssökande;

    Sammanfattning : Begreppet självledarskap innebär ett inflytande över den egna personen. Självledarskap är aktuellt för alla personer, därför att alla leder; har inflytande över, sig själva. Alla kan bli mer effektiva självledare. LÄS MER